Øk støtten til Norsk Forfattersentrum!

Gunnar Staalesen ber om økt statlig støtte til Norsk Forfattersentrum. Les hans informative og engasjerte innlegg her!

Foto: Helge Skodvin, Gyldendal

For en som har vært forfatter siden 1969, på fulltid i mer enn tretti år, er det sjokkerende å erfare at Norsk Forfattersentrum på det nylig presenterte statsbudsjettet for tolvte år på rad ikke får økt støtte til virksomheten utover forventet prisvekst. I den samme perioden har Norsk Forfattersentrum økt omsetningen med 24 millioner kroner og fått nesten 700 flere medlemmer.

Dette fører til at administrasjonen blir enda mer presset, og at viktige tiltak må bli nedprioritert. Her på Vestlandet har det i flere år stått en stilling tom utelukkende av økonomiske grunner. Avdelingen har også måttet legge ned det årlige Forfattersleppet om høsten, der hele bredden i høstens bokutgivelser på Vestlandet ble presentert for et stort publikum. De har også blitt tvunget til å nedprioritere det årlige seminaret for ny samtidslitteratur, og det meldes fra kontoret at de har problemer med å inngå nye samarbeid som kan komme forfatterne til gode.

I forfatternes hverdag er Norsk Forfattersentrum en like viktig faktor som Den norske Forfatterforening og de andre forfatterorganisasjonene. Opprettelsen av Norsk Forfattersentrum satte for første gang avtalene for forfattere på skolebesøk, offentlige forestillinger og tilsvarende aktiviteter i system. Norsk Forfattersentrum gir grunnlaget for en rettferdig utbetaling av honorar, inngår om nødvendig avtaler på vegne av forfatterne, og sikrer i det store og det hele alle forfattere en rimelig hverdagsinntekt i tillegg til den de får gjennom utgivelsen av bøkene sine.

Norge er et stort land, og det er viktig at også distriktskontorene, som kjenner det lokale markedet bedre enn hovedkontoret i Oslo, har økonomisk spillerom til sine aktiviteter. Her har Norsk Forfattersentrum Vestlandet med kontoret i Bergen i alle år vært et forbilde for de andre kontorene, og det er et stort tap for hele forfatterstanden – også utenfor Vestlandet – om dette kontoret får sin virksomhet begrenset av manglende økonomiske tilskudd.

Å svekke Norsk Forfattersentrum er dårlig litteraturpolitikk. Jeg vil oppfordre de ansvarlige i departement, regjering og storting om å øke støtten til Norsk Forfattersentrum betydelig i forhold til det forslaget om foreligger i dag.

Gunnar Staalesen

Medlemmer som er nemnde i denne saka

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene