Nye satsar for reise, opphald og diett

Norsk Forfattersentrum følger statens satsar for reise, opphald og diett når forfattarar er ute på oppdrag. Frå 1. januar 2024 er satsane justert.

Stockfoto av norske ferjer for å illustrere at statens satsar for reise og diett innenlands aukar frå 1. januar 2024. Foto: Vidar Nordli-Mathisen, unsplash.com.

«For reiser innenlands er det justeringer i både bruk av egen bil eller kilometergodtgjørelse og utgifter til kost innenlands», melder Statens arbeidsgiverportal.

Kilometergodtgjering får ny sats på 4,90 kroner per kilometer.

Nye diettsatsar er 369 kroner for reiser på mellom seks og 12 timar, 686 kroner for reiser over 12 timar utan overnatting, og 940 kroner for reiser over 12 timer med overnatting.

Alle statens satsar for reise, opphald og diett finn du her!

Nye minstesatsar

Norsk Forfattersentrums minstesatsar er også oppdatert frå 1. januar. Minstesatsane inn du her!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene