Ny rammeavtale for DKS

Tidligere i vår ble KS og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) enige om en ny rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS). KS anbefaler nå den nye rammeavtalen til sine medlemmer, og oppfordrer dem til å la de nye vilkårene gjelde alle kunstnergruppene.

Norsk Forfattersentrum ser på rammeavtalen som et steg på veien til en etterlengtet justering av mange års etterslep, hvor kunstnerhonorarene i DKS har stått relativt stille etter først å ha gått kraftig ned i 2012. Vi setter også på pris på at Kulturtanken i sitt tilsagnsbrev til fylkene og direktekommunene «legger til grunn at avtalen mellom KS og MFO følges opp, med virkning fra 1.8.2018». Samtidig ønsker vi å understreke at arbeidet med å heve kunstnernes økonomiske vilkår ytterligere må holde frem med uforminsket kraft.

Den nye rammeavtalen sikrer blant annet utøverne en minste dagsats på 4 500 kroner. Videre åpner den for et tillegg på 20 prosent for oppdragstakere som reiser og formidler alene (se paragraf 7). Denne paragrafen er det en viss tolkningsuenighet rundt. Forfattersentrums holdning er at alle kunstnere som turnerer i DKS skal ha lik lønn for likt arbeid, og at vi ikke gjør forskjell på en som leser en monolog fra Ibsen, en som spiller fløyte eller en som formidler sin litteratur.

Hele rammeavtalen – som dersom den bli godtatt av fylkeskommunene og direktekommunene vil gjelde fra 01.08.2018 til 31.07.2019 – kan leses på MFO sine nettsider: http://files.zetta.no/www-musikerorg-no/_upl/rammeavtale_dks.pdf

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene