NTNUs litteraturpris til to verk

Lørdag 31. oktober mottok Erik Stenvik og forfatterparet Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin NTNUs litteraturpris. "Juryen var helt enig om at det var to bøker i år som var ualminnelig bra og fortjente prisen", kunne juryleder og førsteamanuensis Ellen Andenæs fortelle fra scena på Sakprosafestivalen i Trondheim og til Universitetsavisa.

Vinneren skal være «et norskspråklig skjønnlitterært verk av høy litterær kvalitet» utgitt de to foregående årene og skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. I år gikk prisen til et sakprosaverk. Prisen blei utdelt under Sakprosafestivalen i Trondheim og er en del av samarbeidet mellom NTNU og Litteraturhuset i Trondheim. Juryen besto av representanter fra NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Fungerende avdelingsleder Siri Aurland Bredesen representerte oss i juryen.

Juryens begrunnelse:

Erik Stenvik: Bondevett . En personlig historie om livet på landet - og avfolkinga av norske bygder

Bondevett er ei sjelden bok, formet av et liv der det å være bonde i Namdalen har hatt en sentral plass. Erfaringer fra tilværelsen som bygutt, student, dreng, veterinær og bonde gir forfatteren et originalt utsiktspunkt for å beskrive utviklinga i norsk landbruk i etterkrigstida. Samtidig bruker han  det som utgangspunkt for en kvass kritikk av jordbrukspolitikken i samme periode og konsekvensene denne politikken har for mennesker, dyr og miljø.  

Boka fyller sitt sentrale begrep, bondevett, med nytt innhold: som kunnskap og handlekraft utviklet gjennom generasjoner i jordbruk basert på landskapsforvaltning og dyrevelferd. Boka er et overflødighetshorn av detaljerte beskrivelser av arbeidsoppgaver som hvordan man slår i en spiker eller skor en hest til forskjellige formål. Slik viser den hvordan bondevett virker i praksis for den som skal forstå og løse utfordringer i en jordbruksform som er i fare for å gå tapt.  

Disse detaljerte skildringene bæres av kjærlighet til og respekt for livsform og landskap. Samtidig gir de solid grunnlag for bokas kraftfylte argumentasjon mot industrialisering av jordbruket, både i Norge og globalt. Slik blir Bondevett ikke bare en lesverdig selvbiografi om det meningsfulle “livet på landet”, men også et viktig bidrag i dagsaktuelle debatter om naturvern, økologi og dyrevelferd.

Besøk Erik Stenvik i Forfatterkatalogen.

Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin: Bygården – historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk

Bygården er ei velkomponert bok som vever sammen fotografier og tekst til en mangedimensjonal fortelling om norsk velferds- og boligpolitikk. Med utgangspunkt i en bygård i Oslo sammenstiller forfatterne personlige fortellinger med statistikk og kunnskap om norsk boligpolitikk de siste hundre år. Gjennomarbeidet stil og tone gjør boka lett å lese og engasjere seg i.

Boka forteller om liv både på innsida, på utsida og i skyggen av det som kalles ‘boligmarkedet’. Slik blir vi minnet om at det er mange og forskjellige måter å betrakte bolig på, og om at penger, boliger og mennesker henger sammen og skaper forutsetninger for hverandre i det såkalte markedet. Bolig er både menneskelig behov og tilhørighet, verdighetsprosjekt og spekulasjonsobjekt.  

Når Bygården gir innsyn i menneskeliv som berører oss, er det uten sentimentalitet eller eksotisering. Forfatterne skriver også seg selv inn i teksten, med sine drømmer og håp om hva slags boligprosjekt de vil kunne realisere. Ved å stille spørsmål ut fra sitt eget ståsted klarer de å unngå enkle, moraliserende svar, for deres drømmer, kalkyler og veivalg viser hvordan også de er fanget i markedslogikken. På den måten inviterer de også leseren til å stille spørsmål og reflektere rundt sin egen plass i det økonomiske og sosiale landskapet norsk boligpolitikk har skapt.

Tidligere vinnere:

2019: Arild Vange, Livet i luftene

2018: Maria Berg Reinersten, Reisen til Bretton Woods

2017: Sara Sølberg, Seismiske smell

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene