Nabolag er årests tema for Æ Å Trondheim litteraturfestival

Årets festival markerer at det er 20 år siden Æ Å Trondheim litteraturfestival blei starta opp av en gjeng ildsjeler, og har fått temaet «nabolag». Vi vil utforske hva det egentlig vil si å være en nabo for noen. Hvor begynner og slutter nabolaget? Hvilket ansvar deler vi for hverandre og vår felles sikkerhet?

De siste åra har ordet nabolag fått nye konnotasjoner for mange av oss. Med pandemiens isolasjon opplevde vi både ei utviding og innskrenking av de sosiale flatene våre, og vi fikk nye nabolag som både har berika oss og utvida perspektivene våre, da gjerne digitalt, men også medmenneskelig. Til festivalen har vi invitert forfattere som berører temaet litterært på forskjellige måter. Vi vil se østover for å undersøke litterære forskjeller, tapserfaringer, traumer og å høre fra forfattere som skriver i helt andre forhold enn vi er vant til.

Nabolag er noe vi har til felles: gater, snarveier og dører vi deler, men også landskap og kultur. Naboskap starter med ord, med kommunikasjon, med et ønske om å forstå og bli forstått. Grensene for naboskap er også flytende, noe de siste åras flyktningestrømmer har vist oss. Nabolag fordrer også naboskap, hvor vi enten titter inn til naboen gjennom ei gardin eller låner litt sukker. Det som kjennetegner en god nabo, er kanskje akkurat det som kjennetegner et godt medmenneske. Nå som Æ Å Trondheim litteraturfestival har sitt 20-årsjubileum, vil vi derfor invitere nabolaget vårt med på festivalen. Velkommen skal du være!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene