Mulighet for oppdrag i Osloskolen

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turneer i regi av Norsk Forfattersentrum. V

Foto: Tania Kjeldset

Kjære medlem i Oslo og omegn!

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turneer i regi av Norsk Forfattersentrum. Vi trenger:

  • 8-9 forfattere til dobbelttimeturné på 9. trinn i Osloskolen i oktober-november 2020 (90 minutters økter)
  • 2-5 forfattere til 6-ukers skrivekurs på mellomtrinnet våren 2021 (6.-7. trinn, kurs over seks uker, en ukentlig økt à 90 minutter i hver klasse)

Merk:

Det er IKKE midler til overnatting, reise og diett annet enn betaling for transport til skolene innad i Oslo, fortrinnsvis med kollektivtransport. Det er heller ikke midler til opplegg med flere forfattere sammen, kun enkeltforfattere. Turneene honoreres etter standard dagsats for DKS (kr 4644,-), mens skrivekursene honoreres pr kurs (kr 17 338,-). Satsene justeres normalt noe hvert skoleår.

Søknad sendes på e-post til nett@forfattersentrum.no, og må inneholde følgende:

  1. Navn og kort CV (hvilke bøker du har skrevet, turnéerfaring og om du har turnert med samme opplegg/produksjon tidligere).
  2. En konkret beskrivelse av hvert opplegg du søker med (maks en A4side).
  3. Alle prosjektbeskrivelser SKAL ha en tittel og et tema, også skrivekursene.

Søknadsfristen har gått ut.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene