Mulighet for oppdrag i Osloskolen 2021/22

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turné i regi av Norsk Forfattersentrum.

Monica Bjermeland på skolebesøk i november 2020. Fra forfatterens facebookside.

Kjære medlem i Oslo og omegn!

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turné i regi av Norsk Forfattersentrum.

DKS Oslo ønsker seg fysiske forfatterbesøk, ikke digitale opplegg. Håpet er at smittesituasjonen og vaksinasjonsprogrammet skal gjøre det mulig å gjennomføre tilnærmet normale turneer fra og med høsten 2021. Vanligvis gjennomføres alle turneene i oktober-november, men for neste skoleår har vi valgt en løsning hvor halvparten av forfatterne turnerer på høsten og resten etter jul. Dette er først og fremst for å lette logistikken, slik at vi klarer å følge opp de enkelte skolene bedre i forhold til blant annet smittevern.

Vi trenger:

  • 5 forfattere til dobbelttimeturné i 12-20 dager på 9. trinn i oktober-november 2021 (90 minutters økter)
  • 5 forfattere til dobbelttimeturné 12-20 dager på 9. trinn januar-februar-mars 2022 (90 minutters økter)

Merk:

Det er IKKE midler til overnatting, reise og diett annet enn betaling for transport til skolene innad i Oslo, fortrinnsvis med kollektivtransport eller egen bil. Det er heller ikke midler til opplegg med flere forfattere sammen, kun enkeltforfattere. Turneene honoreres etter standard dagsats for DKS (kr 5016,- per dato). Satsene justeres normalt noe opp hvert skoleår.

Turneene legges med oppstart ca klokka 10.00 hver dag, slik at reise i rushtiden unngås.

Søknadsfristen har gått ut.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene