Lån en forfatter

Vil du låne en forfatter? Forfatterforeningen lyser med dette ut forfatterbesøk til digitale lesesirkler.


Åtte skjønnlitterære voksenbokforfattere lånes bort til åtte lesesirkler rundt om i landet. Disse lesesirklene kan gjerne være helt nye og være etablert som direkte resultat av muligheten til «å låne en forfatter» digitalt. Bibliotek med lesesirkler, skoler eller nabolag som oppretter egne lesesirkler kan også søke. DnF velger ut og formidler forfatteren og betaler honoraret, lesesirkelen organiserer møtet. Lesesirkler som har deltatt i prosjektet tidligere er velkomne til å søke igjen.

Mer informasjon finner du på www.forfatterforeningen.no

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene