Kompensasjonsordning videreføres

Stortinget har vedtatt å forlenge den midlertidige kompensasjonsordningen for næringsdrivende og frilansere ut oktober 2021. Ytelsen gis for 60% av inntil 6 G.

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ble etablert i midten av mars 2020. Kompensasjonsgraden ble satt til 80% av opp til 6G. Grunnlaget for selvstendig næringsdrivende fastsettes med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt fra næring i 2019.

Regjeringen ønsket å avvikle ordningen høsten 2020. Forfattersentrum og mange av de øvrige kunster- og kulturorganisasjonene med  Creo i spissen la press på KUD og regjeringen, og ordningen ble forlenget, først til nyttår og deretter ut februar, men med en dekningsgrad på 60%. Vi kjempet også   for at dekningsgraden fortsatt bør være 80 %, her var Creos innsats formidabel. Dessverre ble det ikke flertall på Stortinget for å øke kompensasjonsgraden igjen. Fremskrittspartiet stemte sammen med regjeringspartiene og sikret flertall for at dekningsgraden forblir 60 %.

60% er for dårlig

Daglig leder i Norsk Forfattersentrum Ingvild Christine Herzog er ikke fornøyd:
Vi er selvsagt glade for kompensasjonsordningen videreføres, og svært takknemlige for innsatsen til spesielt CREO for å videreføre ordningen, som har vist seg å være et viktig tiltak for de forfatterne som hadde god nok næringsinntekt i 2019, sier Herzog. Det er likevel for dårlig at dekningsgraden blir holdt nede på et minimum. Forfattersentrum har vært svært tydelig på at hver krone i redusert utbetaling er et tungt tap for en gjennomsnittlig forfatterinntekt, som i utgangspunktet er marginal.

Tidligere stipendmottakere faller utenfor
Dessverre har ordningen også vist seg å slå uheldig ut for forfattere som mottok stipend i 2019, og som da gjerne har sagt fra seg andre oppdrag for å ha tid til å skrive. Statens kunstnerstipend betales nemlig ut som lønn og går dermed ikke inn i beregningsgrunnlaget. De som ikke lenger er stipendmottakere blir dermed stående på bar bakke.

Det vil fortsatt være viktig med andre tiltak for dem som bare får smuler fra denne ordningen, og de som ikke har nytte av den i det hele tatt.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene