Kjære Statsbudsjett

Vi har spurt medlemmene våre om å fortelle om sitt forhold til Norsk Forfattersentrum. Torgeir Rebolledo Pedersen har svart med et brev til statsbudsjettet!

Torgeir Rebolledo Pedersen Foto: Inger Marie Grini

«Kjære Statsbudsjett,

hvis din bevilgende hånd må lukkes for noe og åpnes for annet, vil jeg be deg å appellere til din bevilgende ånd om å subsidiere flere utslippsfrie overganger, framfor å fortsette å sprute penger på virksomheter som bidrar til klodens undergang. Tøm kontoen merket fortsatt olje- og gassutvinning («utvikling ikke avvikling») og sett inn et dugelig beløp på kontoen merket litteraturutvinning og levende litteraturformidling, slik at vi forfattere fortsatt får motta et rimelig honorar for våre forfatteroppdrag, framfor å avspises med en sur rødvin, eller et beløp som ikke en gang dekker utgifter til et par ukers bruk av blekkpatroner og bussen hjem. Å stå så trassig på stedet budsjett-hvil i forhold til Norsk Forfattersentrum, er rett og slett kontraproduktivt.

Det såkalte grønne skiftet, bør ikke det også favorisere det skjønnlitterære, som et slags budsjettmessig erkjennelsesskifte; en forsert utvinning av utslippsfri og levende litteratur, på bekostning av økt utvinning og økt brenning av olje og gass?

Et underfinansiert Norsk Forfattersentrum vil svekke den litterære bærekraft. Fattigslig formidlet vil samtidslitteraturen bli mindre hørbar og mindre synlig, og risikerer å miste både bredde og representativitet. Hvis det allerede utslitte og misbrukte begrepet bærekraft skal bekoste nok en virksomhet, bør ikke det innebære, kjære Statsbudsjett, å øke betydelig, midlene til Norsk Forfattersentrum? Som pr. 2023 er en høyst oppegående litteratur-formidlerske som feirer fem og femti år, og er alt for stolt og alt for høyt verdsatt til å måtte bøye nakken for lavere eller stagnerende budsjetter, ikke minst sett i lys av et økende antall nye medlemmer, og med det stadig nye forfatteroppdrag.

Norsk Forfattersentrum er stadig like aktivistisk, og ettersom årene har gått, stadig mer erfaren, så hvorfor ikke skryte litt? Jeg vil kalle henne den litterære bærekraftens Mamma. Så kjære Statsbudsjett; rett skal være rett, det er jo du som til enhver tid må stilles til ansvar her, og stadig minnes på dine forpliktelser, du som ellers er så flink til å finne anledninger der du kan framstå som raus, framsynt og farskapsforpliktet, også på kulturens vegne. Det er derfor du må bidra mer, slik at vi på vegne av den litterære bærekraftens Mamma med større rett vil kunne kalle deg den litterære bærekraftens Pappa.

Ærbødigst
Torgeir Rebolledo Pedersen
Stuntpoet emeritus og forhenværende styremedlem i Norsk Forfattersentrum»

Les også:

Medlemmer som er nemnde i denne saka