Innmeldingsfristar 2016/2017 DKS Midt-Norge

Her er informasjon om innmeldingsfristane i Den kulturelle skulesekken for skuleåret 2016/2017 i Midt-Norge. På nettsida www.ksys.no kan du sjå årets program i dei ulike fylka.Nord-Trøndelag | Frist: fortløpande, seinast 14. oktober for grunnskulen og seinast 1. november for vidaregåande

logo nord-trondelag fk

Nord-Trøndelag har gått over til fortløpande innmeldingsfrist.
Kontaktperson for grunnskulen: Kari Hortman, tlf. 74 115 179 / 41 652 880, kari.hortman@ntfk.no
Kontaktperson for vgs.: Henning Lystad, tlf. 402 28 149, henning.lystad@ntfk.no
Bruk elektronisk innmeldingsskjema. Informasjon og innmeldingsskjema finn du her: http://nordtrondelag.ksys.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=15613&cid=5848

Møre og Romsdal | Frist: så fort som mogleg, seinast 1. november

logo m & r fk

Møre og Romsdal har fortløpande innmeldingsfrist. Fylket ynskjer seg fleire søknader innan litteratur. Ta kontakt med Anette Storli Andersen så snart som råd. Fylket har som krav å sjå produksjonen før dei tilbyr turné. Fylket bruker oftast produksjonar som kan gå i sal.
Informasjon: http://mr.ksys.no/pub/mr/main/?aid=8986&cid=8985&lang=NN
Send søknad direkte til: Anette.Storli.Andersen@mrfylke.no
Kontaktperson: Anette Storli Andersen, tlf.: 71 25 89 12/988 27 899

Sør-Trøndelag | Frist: 1. november

logo sor-trondelag fk

Bruk det vedlagte skjemaet. Forfattersentrum samlar inn innmeldingane og vidareformidlar informasjonen.
Fylket ynskjer seg produksjonar som kan bidra til at fleire ungdommar melder seg på UKM med litteratur. Eit anna aktuelt tema er samisk kultur og litteratur, i samband med «Tråante 2017», ei nasjonal feiring og eit felles samisk jubileum. Fylket ynskjer at elevane blir teke med som aktive deltakarar. Meir informasjon her:
http://www.stfk.no/Documents/Ida%20Marie%20Bransfjell-%20Tråante%202017%20.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/tråante2017/

Fylket treng produksjonar til alle trinna, og spesielt til ungdomsskulen.
Kontaktperson: Ketil Hustad, tlf: 901 98 902 / 73 86 62 75
Send innmeldingsskjemaet på e-post til: guri@forfattersentrum.no

Trondheim kommune | Frist: 1. november

logo trondheim kommune

Bruk det vedlagte skjemaet. Forfattersentrum samlar inn innmeldingane og vidareformidlar informasjonen.
DKS Trondheim kommune leiter spesielt etter forfattarbesøk for 5. trinn. Dei er i likskap med Sør-Trøndelag interessert i produksjonar med samiske tema.
Kontaktpersonar: Jorunn Dugstad tlf. 72548812 og Guri Krog Dodig tlf. 72548811
Send innmeldingsskjemaet på e-post til: guri@forfattersentrum.no

Last ned innmeldingsskjema for Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune her: Innmeldingsskjema_2016_17


Honorar:
Informasjon om ny dagsats og rammeavtale: https://forfattersentrum.no/honorarsatser/honorarsatser-dks-2/


Ansvarsfordeling:
-      Å reise på turné er mykje arbeid, det er viktig å vera klar over dette.
-      Det er kvart enkelt fylke/kommune som bestemmer kven som får reise på turné. Fylket/kommunen kan rådføre seg med Forfattersentrum.
-      Turnéplanleggjaren i fylket/kommunen legg turneen.
-      DKS tilrettelegg informasjon ev. i samarbeid med Forfattersentrum.
-      Forfattaren har ansvar for å ta kontakt med skulane ei veke før turneen for å avklare praktiske detaljar.
-      Fylka kontrakterer forfattarane. Forfattersentrum fakturerer turneen når forfattaren ber om det.


Vi håpar på mange gode søknader! Ta kontakt om du ynskjer å diskutere idear eller har spørsmål.

Martin Ingebrigtsen, formidlingskonsulent, tlf. 21 09 57 71
Guri Sørumgård Botheim, avdelingsleiar, tlf. 21 09 57 70
Knut Fougner, prosjektleiar Litteraturbruket, tlf. 21 09 57 10

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.