Hvor ble det av litteraturen?

Daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, har lest forslaget til kulturbudsjett på jakt etter et løft for norsk litteratur, uten å finne noe.

– Forskning viser at vi leser mindre og mindre i dette landet. En av fem 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og yrkesliv. Likevel ser vi ingen satsing på verken ny litteratur, eller nye lesere.

Verken Leser søker bok, !les eller noen av de andre organisasjonene som jobber med å fremme leselyst har fått mer enn en 2 % økning. Heller ikke tiltakene som kunne ha styrket forfatterøkonomien, for eksempel innkjøpsordningen eller formidlingsarbeidet til Norsk Forfattersentrum, har fått et sårt tiltrengt løft.

– Litteratur er knapt nevnt overhodet! fortviler Herzog, som setter sin lit til at en ny regjering både vil styrke forfatterøkonomien og gjennomføre et skikkelig leseløft.

Kulturbudsjettet finner du her.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene