Hva med et skriveår i Skien?

Skien kommune utlyser igjen Skien kommunes kunstnerstipend. Stipendet inkluderer vederlagsfri bolig i hele 2023.

Kommunen utlyser også to mindre stipend på 30. 000 kroner hver. Disse skal gå til prosjekter som er gjennomføres eller formidles i Skien.

Om Skien kommunes kunstnerstipend med opphold i Skien

Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 175.000,-. Av disse tildeles NOK 140.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder. Oppstart primo 2023.

Årlig søknadsfrist er 31. august.

Om Skien kommunes stiepend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser årlig to stipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.
Årlig søknadsfrist er 31. august.

Mer informasjon om stipendene her!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene