Havmannsprisen til Per Knutsen

Han får prisen for boka «Broren til Hugo», som er en roman om oppvekst i Nord-Norge i etterkrigstida.

Juryen sier om boka:
Broren til Hugo er ikke bare ei fortelling om å være homofil i etterkrigstidas Norge. Det er en komplett, følelsesmettet og troverdig beskrivelse av hvordan livet kunne være for en fattig familie i Nord-Norge i ei helt annen tid. Vi kjenner slitet på kroppen, angsten, fortvilelsen, kjærligheten, skammen og ikke minst lengselen som fyller denne langt fra problemfrie familien.

Per Knutsen har selv uttalt om sitt forfatterskap:
Eg tenker ikkje på at eg skriv om homofili, eg skriv om menneske som er homofile, og det kjem av at eg er det sjølv, seier han.

Foto: Paul S. Amundsen

Per Knutsen er født i 1951 og oppvokst på Hamarøy i Nordland. Han er utdannet adjunkt, og jobbet fire år som lærer før han i 1979 startet på sin forfatterkarriere. I dag bor han i Bergen.

Per Knutsen har en stor produksjon av bøker bak seg. Han har skrevet bøker for barn, ungdom og voksne, innenfor flere litterære sjangre. Flere av bøkene hans er filmatisert, og Per Knutsen var også en av manusforfatterne bak Barne-TV-serien Tre-fire-fem (serien om Labbetuss).
Som mange andre forfattere som debuterte på 70-tallet var Per Knutsen en samfunnsengasjert forfatter. Han skrev om mennesker på små steder i Nord-Norge.

Per Knutsen kan aldri tenke seg å skrive om lykkelige mennesker. Han synes de er kjedelige og føler seg mer i slekt med dem som er nede og har hatt det tøft. Selv om det er mange dystre skjebner i bøkene hans, er de fulle av kjærlighet og mennesker som trenger hverandre.

Prisen består av en pengesum på kr. 50 000 og et bildetrykk fra Helgeland Sparebank, et Ranaåkle fra Nordland fylkesbibliotek, Havmannpin, diplom og blomster fra Rana bibliotek og til slutt bokgave fra Ark. Alle de nevnte partene deltar i tillegg med dekning av utgifter i forbindelse med arrangementet.
De øvrige nominerte til Havmannprisen er Ida Løkås for romanen «Til bølgene», Monika Steinholm for ungdomsromanen «Nærmere kommer vi ikke» og Odd Klippenvåg for novellesamlingen «En enda større ensomhet»

Alle fire er godt etablerte forfattere, og verdige Havmannprisvinnere.

Havmannprisen

I 2017 er det 19 år siden Havmannprisen ble delt ut for første gang. Havmannprisen er den eneste i sitt slag i Nord-Norge, og har derfor også stor betydning for landsdelen.

Rana kommune/bibliotek er stolt over å være vertskommune og vertsbibliotek for denne prisen. Vi er også glad og stolt over det mangeårige samarbeidet mellom Rana bibliotek, Helgeland Sparebank, Nordland fylkesbibliotek og Ark bokhandel for å realisere prisen. Prisen ville ikke vært mulig uten dette samarbeidet.

Havmannprisen er knyttet til Havmannen som er Rana kommunes skulptur i prosjektet Skulpturlandskap Nordland, som også har 25 års jubileum i 2017.

Prisutdelingen vil foregå i et eget Havmannprisvinnerarrangement på Rana bibliotek lørdag 6.mai kl. 13.00 – 15.00 på Rana bibliotek.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene