Forfattersentrum kutter produksjonsmidlene

Fra og med 2020 vil Norsk Forfattersentrum ikke lenger kunne dele ut produksjonsstøtte til litterære produksjoner.

Norsk Forfattersentrum har det siste tiåret opplevd en eksplosiv økning i omsetningen uten at antallet ansatte har gått opp nevneverdig. I 2010 fikk medlemmene våre utbetalt 15 866 511 kroner i honorar, i 2018 var tallet doblet, og ved utgangen av september i år, før en travel bokhøst er innrapportert, har vi allerede utbetalt over 26 000 000 kroner til norske forfattere.

Et nødvendig grep

Økningen er selvsagt strålende for medlemmene våre, men arbeidsmengden tærer på administrasjonen. Effektivisering av driften, som å investere i nytt økonomisystem, har frem til nå blitt nedprioritert til fordel for det daglige arbeidet med å ta unna den stadig økende oppdragsmengden. I 2019 har organisasjonen derfor måtte ta flere grep for å sikre en forsvarlig drift: På årsmøtet i april ble det blant annet vedtatt å la 1% av alle honorarutbetalinger gå til administrasjonen. Årets pott med produksjonsmidler var også betydelig mindre enn tidligere. Norsk Forfattersentrum har siden 2013 hatt en realnedgang i støtten over statsbudsjettet, og etter at forslaget til nytt statsbudsjett ble lagt frem denne uken, uten en reel økning i støtten til Forfattersentrum, ser vi oss nå nødt til å kutte produksjonsmidlene helt.

Hva er det som forsvinner?

Siden 2014 har Forfattersentrum delt ut ca. 3,5 millioner kroner av egne driftsmidler til forfattere og formidlere som ønsker å lage litterære produksjoner. Pengene har blant annet blitt brukt til å hente inn ekstern kompetanse fra regissører, komponister og illustratører, og slik hevet nivået på de litterære møtene norske skolebarn får servert gjennom Den kulturelle skolesekken. Produksjonsmidlene har også gitt forfatterne økonomisk trygghet i arbeidet med å forberede produksjonene, og vært med på å finansiere rekvisitter. Det mest suksessfulle eksempelet er kanskje Poesibilen, som har rullet fra skolegård til skolegård i en årrekke: https://forfattersentrum.no/produksjon/poesibilen/

Vi skal heller ikke undervurdere oppmuntringen som ligger i å motta støtte. Som en av årets mottakere, Ingvill Solberg, uttrykker det: «Det betyr mye for meg å ha fått produksjonsmidler fra [Forfattersentrum]. For det første gjør det produksjonen mulig. Og for det andre betyr anerkjennelsen veldig mye for meg. Jeg har aldri søkt om produksjonsmidler før, og aldri søkt om å få reise på turné i Den kulturelle skolesekken, så det er flott at noen har tro på meg og prosjektet mitt!»

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene