Fagdag for litteratur i Den kulturelle skolesekken

Velkommen til Norsk Forfattersentrums Fagdag, 17. oktober 2016, om litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken!

Fagdagen byr på interessant informasjon, spennende nye prosjekter, presentasjon av viktige litterære aktører, presentasjon av produksjoner som har mottatt produksjonsmidler, spennende forskning med mer. Et godt påfyll og ny inspirasjon og kunnskap håper vi å kunne bidra med. Og kan hende nye kontakter knyttet.

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket er et viktig kompetansesenter for litterære produksjoner, og vi ser med glede at hele Forfattersentrum benyttes oftere enn før av oppdragsgivere, skoler og andre aktører der ute. Det er stadig mange utfordringer og disse tar vi på alvor når det gjelder litteraturformidling til skoler og barn og unge. Det er også mye spenning knyttet til Kulturtanken og utviklingen av Den kulturelle skolesekken. Lite av dette vil man få avklart på fagdagen, men den vil gi så meget annet!

Litteraturen er et spennende og viktig område i DKS. Andel litteraturformidlinger og antall elever som opplever litteraturformidling i DKS kan vise til en god øking over de siste årene, mye takket være alle de dedikerte DKSfolkene i fylker og kommuner, og takket være godt samarbeid over hele det litterære feltet. Kvaliteten på produksjonene er jevnt over høy, og litteraturen er populær. Dette til stor begeistring!

Hele programmet finner du her

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene