Etterlyser strakstiltak for bokbransjen

Sammen med alle de store skribentorganisasjonene, samt Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening, har Forfattersentrum i dag sendt brev til Kulturdepartementet der vi ber om strakstiltak for bokbransjen. Vi er glade for at så mange store aktører i bokbransjen kan samles om en tiltaksliste på denne måten.

Her er brevet i sin helhet:

Kulturdepartementet er kjent med den alvorlige situasjonen kulturlivet står overfor nå. De fleste forfattere og oversettere er selvstendig næringsdrivende og rammes hardt av at vesentlige deler av inntektene er forsvunnet over natten. For mange er situasjonen akutt og kan hindre at de kan fortsette forfatter- og oversettergjerningen.

Det litterære systemet risikere også å bli påført varige skader av den akutte situasjonen. Bokhandlerne merker en dramatisk nedgang i omsetningen, slik store deler av varehandelen også gjør. Dette kan true bokhandlernettet i Norge. Forlagene vil tilsvarende få redusert sin omsetning, dette kan få konsekvenser både for hvor mange forlag som vil overleve, og utgivelsesbredden.

Vi må sørge for å holde liv i alle ledd i vår gode norske modell, slik at vi også etter denne krisen har sterkt bokhandlernett, mangfold av forfattere, oversettere og forlag.  Våre forslag innebærer akutte hjelpetiltak med direkte effekt og gode tiltak som vil ha effekt over tid. Noen er generelle, andre er spesifikke for bokbransjen. Vi vil gjerne delta i en dialog med departementet om de konkrete utformingene av de særlige tiltakene.

Generelle tiltak:

  • Midlertidige regler for frilansere og selvstendig næringsdrivende som gir sykepenger fra dag 1 og dagpenger ved arbeidsledighet, tilsvarende øvrige arbeidstakere i samfunnet.
  • Alle med barn hjemme må få omsorgspenger fra dag 1.
  • Utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt må forlenges.
  • Andre avgifter må også utsettes.
  • Midlertidig bortfall eller reduksjon av arbeidsgiveravgift.

I tillegg til de generelle tiltakene vil vi særlig peke på følgende nødvendige tiltak for litteraturen:

  • Alle offentlige aktører må godtgjøre alle utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
  • Leserne trenger å møte forfatterne, arrangørene bør oppfordres til å forsøke digitale møteplasser for å skape ny aktivitet og inntjening for forfatterne. Offentlige aktører bør stimuleres med tilleggsmidler.
  • Litteraturhusene må tilføres midler slik at de kan overleve krisen.
  • NORLA må tilføres ekstra midler for å kompensere de litterære agenturene for kostnader påløpt i forbindelse med alle de avlyste bokmessene rundt omkring i verden.

Organisasjonene og institusjonene i bokbransjen står sammen i dugnadsånd om å finne alternative og kreative ad-hoc-løsninger for å nå ut til leserne der de er. Vi må videreføre det litterære systemet og arbeide aktivt for å fremme at nettopp litteraturen er viktig for et folk i en tid som dette.

Med vennlig hilsen

Den norske Bokhandlerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Forfatterforbundet
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
Norsk Forfattersentrum
Norsk Oversetterforening

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene