Enorme forskjeller mellom norske skolebibliotek

Vi har bedt medlemmene våre om å dokumentere norske skolebibliotek. Her er bildene som viser hvor ulike skolebibliotektilbud elevene møter.

Bilde 1: Et norsk skolebibliotek. Bilde 2: Også et norsk skolebibliotek.

Bildet: Fantsypaviljongen ved Presterød ungdomskole. Foto: Lene Lauritsen Kjølner

Bildet: Et norsk skolebibliotek.

Bildet: Et norsk skolebibliotek. Foto: Mari Kjetun.

Bilde: Et norsk skolebibliotek.

Brev til kunnskapsministeren
Sammen med ti andre organisasjoner har Forfattersentrum sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med oppfordring om å styrke skolebibliotekene. Dagens lov og forskrift om skolebibliotek forteller lite om hvordan et skolebibliotek skal se ut eller drives. Som bildene tatt av forfattere på skoleturné viser, møter derfor elevene skolebibliotek av svært ulik kvalitet. Forfattersentrum ønsker at tilbudet skal være likt for alle, og vi vil selvsagt også sette fokus på at bøkene må formidles. Det mangler ikke først og fremst flinke folk i dagens skolebibliotek-Norge, men ressurser.

Skolebiblioteklov
Målet er å få på plass en lov for skolebibliotekene som sikrer alle norske elever et godt tilbud. I brevet til kunnskapsministeren formulerer de elleve organisasjonen følgende punktliste over hva som kjennetegner et velfungerende skolebibliotek:

  1. skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk
  2. skolebiblioteket har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  3. skolebiblioteket er åpent og bemannet i skolens åpningstid
  4. skolebiblioteket ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  5. skolebiblioteket inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  6. skolebiblioteket formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser
  7. det tas større ansvar for utviklingen av skolebibliotekene og at anbefalingene som ble gitt i Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013 følges opp
  8. det føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek
  9. skolebibliotek skal utvikles til å bli en formidlingsarena for blant annet litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken

Kilder
Hele brevet, som også er signert Norsk Bibliotekforening, Foreningen !les, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Fagforbundet, Norsk Barnebokinstitutt, Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet, kan du lese på Bibliotekarforbundet sine nettsider: http://bibforb.no/wp-content/uploads/2017/01/Brev-til-kunnskapsminister-R%C3%B8e-Isaksen-OCR.pdf

Les også Klassekampen og framtida.no sine oppslag om situasjonen for norske skolebibliotek:

"Slår alarm om bibliotek", Klassekampen (15.02.2017).

"Stramme skolebudsjetter rammer bibliotekene", Klassekampen (15.07.2017).

"Krev styrking av skulebibliotek", framtida.no (01.02.2017).

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene