Endret søknadsfrist

Etter oppfordring fra Kulturtanken er søknadsfristen for de aller fleste fylker og direktekommuner endret til 1. oktober.

Her finner du en fullstendig oversikt over alle fylkenes kontaktpersoner, søknadsfrister, lenker til hjemmesider og søknadskjemaer for litteratur i Den kulturelle skolesekken.Oversikt over direktekommunene finner du her.Oppdatert pr. 06.09.2018

Akershus

Leder
Cathrine Haakonsen
Telefon: 22 05 53 52 / 91 76 31 19
E-post: cathrine.haakonsen@afk.no

Litteraturansvarlig
Grunnskole
Eldrid Johansen
Telefon: 22 05 53 40 / 97 67 29 69
E-post: eldrid.johansen@afk.no

Videregående
Gunnar Vilberg
Telefon: 22 05 54 52 / 92 48 86 70
E-post: gunnar.vilberg@afk.no

Turnékoordinator
Ida Hasund
Telefon: 22 05 54 37 / 40 49 29 13
E-post: ida.hasund@afk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Aust-Agder

Leder
Vigdis Blaker
Telefon: 37 01 76 90 / 94 42 95 00
E-post: vigdis@aabk.no

Litteraturansvarlig
Marit Fidje
Telefon: 37 01 76 88  / 96 04 90 52
E-post: marit@aabk.no

Turnélegger grunnskole
Ann-Kristin Bilstad
Telefon: 37 01 39 23
E-post: ann-kristin@aabk.no

Turnélegger videregående skole
Grethe Tvede
Telefon: 37 01 76 91
E-post: grethe@aabk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Buskerud

Leder
Lill Carin Jacobsen
Telefon: 32 80 86 73 / 99 57 64 47
E-post: lill.jacobsen@bfk.no

Litteraturansvarlig
Stig Elvis Furset
Telefon: 32 04 54 76 / 93 46 26 92
E-post: stig-elvis.furset@bfk.no

Søknadsfrister 1. november

Se også fylkets nettside

Finnmark

Leder
Ketil Steigen
Telefon: 78 96 42 15 / 90 77 11 81
E-post: ketil@scenefinnmark.no

Litteraturansvarlig
Sunniva Knutsen
Telefon: 78 96 59 25 / 90 13 20 43
E-post: sunniva.knutsen@ffk.no

DKS-koordinator
Kristin Sundelin
Telefon: 78 96 42 16
E-post: kristin@scenefinnmark.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Hedmark

Leder
Håkon Skoge
Telefon: 40 44 83 99 / 91 53 98 78
E-post: hakon.skoge@turneorg.no

Litteraturprodusent
Widar Aspeli
Telefon: 45 63 34 89 / 90 15 66 53
E-post: widar.aspeli@turneorg.no

Programansvarlig vgs
Knut Inge Erlingsen
Telefon: 45 63 46 31 / 99 52 86 19
E-post: knut.inge.erlingsen@turneorg.no

Turnéansvarlig grunnskole
Reidun Kristiansen
Telefon: 45 63 82 59 / 90 11 27 37
E-post: reidun.kristiansen@turneorg.no

Turnéansvarlig VGS
Maia Høilund
Telefon: 93 40 41 78
E-post: maia.hoilund@turneorg.no

Søknadsfrist 1. september

Se også fylkets nettside

Hordaland

Leder, koordinator
Charlotte Espeland
Telefon: 55 23 99 76
E-post:  charlotte.espeland@hfk.no

Spesialrådgiver
Kari Vik
Telefon: 55 23 99 71
E-post: kari.vik@hfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Møre og Romsdal

Leder

Ragnhild Holsvik
Telefon: 71 28 04 79 / 41 62 91 85
E-post: ragnhild.holsvik@mrfylke.no

DKS-koordinator og fagansvarlig litteratur
Camilla Wiik
Telefon: 71 25 89 36 / 90 67 43 99
E-post: camilla.wiik@mrfylke.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Nordland

Leder
Stig Løvseth
Telefon: 90 92 65 16
E-post: stilov@nfk.no

Litteraturansvarlig DKS
Jeanette Steen Kristensen
Telefon: 90 89 00 61
E-post: jeakri@nfk.no

Produsent
Lise Valberg
Telefon: 75 65 05 07 / 48 18 65 68
E-post: lv@nfk.no

Produsent
Ida Hevrøy
Telefon: 75 65 05 08 / 91 19 66 85
E-post:  idahev@nfk.no

Bibliotekkonsulent
Sissel Holtet
Telefon: 76 91 20 24
E-post: sissel.holtet@nfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Oppland

Leder
Elin Bjørnstad
Telefon: 99 44 47 33
E-post: elin.bjornstad@oppland.org

Turnelegger
Jofrid Sørskog
Telefon: 61 28 92 07 / 93 61 79 00
E-post: jofrid.sorskog@oppland.org

Turnelegger
Marie O. Hundevadt
Telefon: 40 28 43 05
E-post: marie.othilie.hundevadt@oppland.org

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Oslo

Leder
Kristin Falck
Telefon: 41 57 87 67
E-post: kristin.falck@ude.oslo.kommune.no

Litteraturansvarlig
Anne Elisabeth Sæter
Telefon: 96 09 18 09
E-post: dks@ude.oslo.kommune.no

Litteraturansvarlig
Nina Buflaten Ursin
Telefon: 96 09 18 35
E-post: dks@ude.oslo.kommune.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Rogaland

Leder
Anne-Kristin Sæther
Telefon: 41 10 41 36 / 51 51 68 27
E-post: anne-kristin.saether@rogfk.no

Litteraturansvarlig
Gudrun Karina Arntsen
Telefon: 51 51 68 52 / 97 79 74 96
E-post: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Sogn og Fjordane

Leder
Øyvind Høstaker
Telefon: 57 63 80 00 / 95 22 21 68
E-post: oyvind.hostaker@sfj.no

Rådgiver
Trygve Apalset
Telefon: 96 94 12 21
E-post: trygve.apalset@sfj.no

Fylkesbiblioteket
Ingrid Ericson
Telefon: 73 86 63 92
E-post: ingrid.ericson@stfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Telemark

Fagansvarlig litteratur
Vibeke Stokka
Telefon: 40 80 43 90
E-post: vibeke.stokka@t-fk.no

Program- og turnéansvarlig VGS
Thorild L. Osdalen
Telefon: 35 91 74 18 / 99 62 09 72
E-post: thorild.osdalen@t-fk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Troms

Leder
Kjell Arthur Helmersen
Telefon: 77 78 86 61/ 93 83 34 88
E-post: kjell.helmersen@tromsfylke.no

Litteraturansvarlig grunnskole
Mona Aas Johansen
Telefon: 77 78 86 56 / 41 41 42 34
E-post: mona.aas.johansen@tromsfylke.no

Litteraturansvarlig videregående
Helle Ramstad
Telefon: 77 78 86 59
E-post: helle.ramstad@tromsfylke.no

Fagansvarlig litteratur
Trine Mellem
Telefon: 77 78 82 05 / 45 61 37 84
E-post: trine.mellem@tromsfylke.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Trøndelag

Leder
Øyvind Anda
Telefon: 74 17 50 35 / 93 44 29 16
E-post: oyvan@trondelagfylke.no

Grunnskole
Anna Josefine Kvaløsæter
Telefon: 74 17 50 39 / 41 49 94 58
E-post: annkv@trondelagfylke.no

Videregående
Henning Lystad
Telefon:74 17 58 87 / 40 22 81 49
E-post: henly@trondelagfylke.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Vest-Agder

Leder
Anne Tone Hageland
Telefon: 38 07 45 65
E-post: aha@vaf.no

Litteraturansvarlig
Barb Lamprecht Wang
Telefon: 38 07 45 42 / 90 16 47 77
E-post: bwa@vaf.no

Søknadsfrist 15. desember

Se også fylkets nettside

Vestfold

Ansvarlig for DKS Grunnskole
Anna B Jørgensen
Telefon: 33 34 40 72  / 92 45 76 04
E-post: annaj@vfk.no

Ansvarlig DKS videregående skole
Torill Sjømæling
Telefon: 33 34 40 75 / 90 91 94 32
E-post: torillsj@vfk.no

Litteraturansvarlig grunnskole og vgs
Pernilla Slotte Hjermann
Telefon: 45 47 26 53
E-post: pernillaslh@vfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Østfold

Direktør
Tormod Gangfløt
Telefon: 91 84 63 83
E-post: torgan@ostfoldfk.no

Leder DKS
Johannes Hafnor
Telefon: 95 79 55 73
E-post: johhaf@ostfoldfk.no

Turnékonsulent grunnskole
José Leguina
Telefon: 92 24 04 93
E-post: josleg@ostfoldfk.no

Turnékonsulent vgs
Monica Leander
Telefon: 93 28 88 77
E-post: monical@ostfoldfk.no

Søknadsfrist 1. september

Se også fylkets nettside

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene