En gullbillett inn i DKS?

Komma er en nasjonal visningsarena for Litteraturproduksjoner der forfattere og utøvere får en unik mulighet til å komme tett på produsenter i DKS, kulturarrangører og litteraturbransjen.

Foto: Tanja Steen/ Den kulturelle skolesekken Viken

Vårt mål er at produksjoner som vises skal nå nye målgrupper og få oppdrag i etterkant av Komma.

I tillegg er visningsarenaen en årlig møteplass for DKS, arrangører, produsenter og utøvere som jobber med litteraturformidling for barn og unge. KOMMa foregår på Lillehammer rett i forkant av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai hvert år, og er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Den kulturelle skolesekken i Innlandet, Den kulturelle skolesekken i Viken, Kulturtanken og Norsk Forfattersentrum.

Nettverk bygges og erfaring og kompetanse utveksles. Vi som jobber med Komma ønsker å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

Vil du vise din produksjon på KOMMA?

Påmeldingsfristen var i 2020.

Dersom du har sendt inn prosjektbeskrivelse via DKS-portalen er det også mulig å sende en kopi av denne til anne-thea@litteraturfestival.no i stedet for å fylle inn vårt påmeldingsskjema.

Programmet for KOMMA legges i perioden desember – mars, og utøvere besvares fortløpende. Det tar litt tid å legge alle brikkene i programmet, og det kan derfor ta litt tid før dere får svar. Ta kontakt med

anne-thea@litteraturfestival.no hvis du trenger en raskere avklaring eller du har spørsmål.

Programmet

Programmet på KOMMA består av 45 min lange visninger av produksjoner for barn og unge. Enkelte arrangementer vises foran et publikum med barn/ungdom, andre foran et voksent publikum.

I tillegg har vi programkonseptet Semikolon, der vi viser kortere utdrag fra produksjoner, og presenterer produksjonsidéer som enda ikke er ferdig utviklet.

Deltagerne på KOMMA
kommer fra hele Norge. Det er hovedsakelig arrangører og produsenter som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og bibliotek.

Vilkår
Alle oppdrag honoreres. Vi dekker i tillegg reise, overnatting og mat.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene