Det nye forfatterlandslaget: Verdens første kvinnelige forfatterlandslag

Det kan være frustrerende å bli kalt kvinnelig forfatter eller at det blir påpekt at man spiller damefotball. Man vil spille fotball – ikke damefotball – det høres annenrangs ut. Nettopp som å være kvinnelig forfatter, ved siden av de ordentlige forfatterne. Mange ting er åpenbart blitt bedre, bare de siste 20-30 årene, etter et hundreår der kvinner har vunnet stadig flere handlingsrom, mulighetsrom, juridiske og politiske rettigheter.

Man vil altså ikke være en kvinnelig forfatter. Samtidig må man – i noen situasjoner fortsatt si at det å være kvinne er relevant og at det er nødvendig å påpeke det. Et eksempel er da Gro Harlem Brundtland ble statsminister i 1981. Hun ble først og fremst statsminister, ikke kvinnelig statsminister. Men: det var også viktig å påpeke at hun ble Norges første kvinnelige statsminister – og faktisk en av verdens første kvinnelige statsminister. Selv i dag er det under 10 prosent av statslederne som er kvinner og i USA har det aldri vært en kvinnelig president.

Derfor har det nystarta laget fått navnet: Det Nye Forfatterlandslaget. Men vi må legge til at vi er et damelag, et kvinnelag. Vi har hatt et forfatterlandslag som har sagt at de er åpen for alle, men ment at de er åpen for (alle) menn.

Det Nye Forfatterlandslaget hadde et Kick-off på Litteraturhuset i juni 2019 der de fotballspillende forfatterne Cathrine Knudsen, Cathrine Grøndahl, Helene Guåker og Maia Kjeldset Siverts leste tekster både med og uten fotball-relevans. Kveldens konferansier var daværende oppkvinne Ellisiv Lindkvist. Nå er oppkvinne-oppgaven videreført til Pia Edvardsen og interesserte kan melde seg til henne på mail pia_edvardsen@hotmail.com. Vi har også opprettet facebook-gruppa: Det Nye Forfatterlandslaget.

I høst har vi hatt noen utetreninger på Manglerud. Det er dog ikke til å komme forbi at å samle mange nok til trening er utfordrende. En av grunnene er at kvinnelige fotballspillende forfattere har det med å bli gravid og det umuliggjør fotball for en periode. (Gjennomsnittlig debutalder for forfattere og gjennomsnittlig debutalder for førstegangsfødende er ikke så langt fra hverandre!) I vinter har vi derfor åpnet for at de som ønsker, kan trene sammen med Hedda Gambler.

Hedda Gambler er et forfattertungt kulturelt fotballag som har sitt 20års-jubileum i år. Det legendariske laget ble stiftet 8. mars år 2000. Mange forfattere har vært innom her og vi trener fast ukentlig som vi har gjort i alle år. Tidligere spilte vi serie, men det er ikke til å komme forbi at mange av oss har blitt noe eldre på tjue år. Forfatterlandslaget, viderefører Hedda Gamblers ånd og selv om dette er to ulike lag, er det også en viss overlapp.

I stedet for å konkurrere kan vi ha gjensidig utbytte av hverandre, for eksempel ved å trene sammen.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene