Bokbransjen til kamp mot seksuell trakassering

Her er bokbransjens nye varslingsrutiner.


I 2021 gikk flere av organisasjonene og foreningene på litteraturfeltet sammen om å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen. Resultatet var nedslående. 4 prosent av de spurte svarte at de hadde opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde 29,3 prosent av de spurte opplevd uønsket adferd på jobb i bokbransjen eller på bransjens sosiale møteplasser. Unge kvinner var de mest utsatte.

Nå har 10 bransjeorganisasjoner gått sammen og lagd konkrete varslingsrutiner, og instruksjoner om hvordan varsler om trakassering og overgrep skal håndteres internt. Dette er rutiner for hvor og hvordan forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i trakasseringssaker.

Bokbransjen skal være et trygt sted å være

– Bokbransjen, uansett hvem du er og hva slags rolle du har, skal være et trygt sted å være, sier daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild C. Herzog. – Å utfordre noens tanker og ideer og kunst er et viktig premiss for den frie kunsten. Men det er noe helt annet å trakassere noen seksuelt eller på annen måte misbruke sin makt.

– Siden maktforholdene i bokbransjen ikke alltid er så tydelige, er muligheten for grumset farvann stor, og vi ønsker å tydeliggjøre for alle hvilket ansvar de har til sin egen rolle og dem de møter.

Dokumenter

Det er utarbeidet fire større dokumenter:

Kontaktinformasjon

I Norsk Forfattersentrum kan du varsle til daglig leder, styreleder eller verneombud:
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog, tlf. 98 08 08 00, eller epost: ingvild@forfattersentrum.no
Styreleder: Alfred Fidjestøl, tlf. 48 25 49 29, eller epost: alfred.fidjestol@gmail.com
Verneombud: Unni Torgersen, tlf. 21 09 57 52, eller epost: unni@forfattersentrum.no

Ønsker du ikke å varsle internt, har vi opprettet et eksternt mottak for varsler gjennom Advokatfirmaet Graasvold & Steenvaag AS:
Advokatfirmaet Graasvold & Stenvaag AS
v/advokat Hans Marius Graasvold
Tlf. 400 38 800, eller epost: hmg@grst.no.

Samarbeid med Balansekunst

Sist, men ikke minst, kan du få veiledning av Balansekunsts rådgivningstelefon: Tlf. 400 38 800. Balansekunst tilbyr gratis juridisk rådgivning om saker som omhandler diskriminering, seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Du er velkommen til å benytte deg av rådgivningstelefonen enten du er kulturutøver, ansatt, publikum, arbeidsgiver eller kollega. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning av Balansekunsts jurist. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.

Arrangement 22. mars

22. mars setter vi fokus på temaet med et parallelt, felles arrangement på litteraturhusene i Oslo og Trondheim. Mer informasjon om arrangementet kommer senere. (Dette arrangementet ble flyttet til Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai 2022.)

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene