Årsmøtet 2021

Årsmøtet i Norsk Forfattersentrum finner i år sted på Zoom. Dessverre dessverre. Men vi har troen på at vi likevel kan gi dere et godt møte, dessverre uten fysisk samvær og hyggelig mat og gode samtaler, men med viktige saker, og engasjerende informasjon fra styret og administrasjonen.

Årsmøtet i Norsk Forfattersentrum finner i år sted på Zoom. Vi har troen på at vi likevel kan gi dere et godt møte, dessverre uten fysisk samvær og hyggelig mat og gode samtaler, men med viktige saker, og engasjerende informasjon fra styret og administrasjonen. Og for deg som er ny og fersk eller bare aldri har deltatt på et årsmøte hos oss før, dette er din gylne mulighet! En myk inngang til organisasjonslivet.

TORSDAG 8. APRIL KL 18:00-20:00

Denne invitasjonen er til deg. Vi ønsker at akkurat du deltar. Norsk Forfattersentrum er din organisasjon, vi er til for deg. Det er viktig å være en del av det litterære felleskapet, å være med på å forme sin egen organisasjon, og å ha det moro mens du gjør det.

Vi kommer til å sende en lenke til alle som melder seg på, og vi kommer til å stille alle i administrasjonen (så langt det lar seg gjøre) til tjeneste som støtte. Vi har et fåtall medlemmer som ikke har internett, dere kontakter vi direkte.

Dagsorden og alle sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet. Vi minner om at du må betale medlemskontingenten for å ha stemmerett på årsmøtet. Vi kommer også i år til å sende ut årsmeldingen kun som lenke. Vi ber dere derfor om å lese den gjennom på forhånd og gjerne forberede spørsmål og innspill.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen, på vegne av administrasjonen og styret,
Ingvild Christine Herzog, daglig leder og Alfred Fidjestøl, styreleder

Påmeldingsfristen var onsdag 17. mars.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene