Årsmelding 2015

Norsk Forfattersentrums årsmelding 2015 sendes om få dager ut til alle våre 1420 medlemmer. Nysgjerrige kan ta en titt allerede nå!

Årsmelding 2015 Norsk Forfattersentrum - framsidebilde
Kjære leser!

2015 var et usedvanlig spennende år for Norsk Forfattersentrum. For første gang i Norsk Forfattersentrums historie har vi formidlet mer enn 8000 oppdrag på ett år. I 2015 registrerte Forfattersentrum 8370 oppdrag og fakturerte 22 947 389 kroner fordelt på 700 ulike forfattere. Det er både rekordmange oppdrag og en rekordhøy sum.

I 2015 utarbeidet vi en sterk ny visjon og strategi for de neste fem årene. Vi omorganiserte Litteraturbruket og ansatte Sissel Kristensen (tidligere avdelingsleder på Vestlandet) som nestleder med ansvar for å lede utviklingen og arbeidet med dette.

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet varslet en omorganisering av Den kulturelle skolesekken. Rikskonsertene skal gjøres om til en ny etat med ansvar for alle feltene innen Den kulturelle skolesekken. Forfattersentrums rolle er i skrivende stund uavklart. Vi vet at den nye etaten ønsker å bygge en sterk, enhetlig skolesekk i samarbeid med alle de tidligere nasjonale aktørene. Hvordan oppgavene og mandatene for det videre skolesekkarbeidet skal løses, vil komme på plass i løpet av 2016. Vi er uansett trygge på at dette vil bli en endring til det bedre, både for kunstnerne og elevene, og vi bidrar der vi kan.

Bokbransjen er i endring. Vi opplever en stadig økende interesse for forfatterbesøk og litteraturformidling. I 2015 fakturerte vi forfatteroppdrag for en rekordhøy sum. Utredningen om kunstnerøkonomi viser at forfattere i Norge likevel har fått en nedgang på 40 000 kroner i medianinntekt over noen få år (2006–2013). Dette bekymrer oss. Det er en økonomisk risikosport å være forfatter.

Verden kan virke usikker, redsel og uvitenhet spres fort og lett. Vi trenger litteratur mer enn noen gang, vi trenger å lese oss inn i hodene og inn i verdenen til folk som er annerledes enn oss selv. Litteraturen bidrar til å utvikle empati. Gjennom et bredt tilfang av kvalitetslitteratur for barn, unge og voksne kan vi øke empatien og sympatien. Da må forfattere ha råd til å skrive bøker. Dette vil Forfattersentrum fortsette å jobbe iherdig for i årene som kommer.

Ingvild Christine Herzog
Daglig leder
Norsk Forfattersentrum

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene