Nye minstesatser fra 1. januar

Styret i Norsk Forfattersentrum har nå vedtatt nye minstesatser som vil gjelde fra 1. januar 2022. For første gang presenterer vi også faste minstesatser for podkaster og andre digitale produksjoner.

Det er dessuten nytt at administrasjonen har utarbeidet forklaringstekster til hver enkelt oppdragstype. De nye minstesatsene med forklaringstekster finner du her!

Kutter tillegg for direktestrømming

I perioden med midlertidige satser for strømming har vi fått mange innspill om at satsene har vært for høye. For direktestrømming av et arrangement til private hjem er alle tillegg derfor kuttet. Blir et fysisk arrangement strømmet til flere arenaer, skal oppdragsgiverne derimot betale 50 % av minstesatsen ekstra per arena. Blir det gjort opptak av et arrangement som blir liggende ute på nett i et lengre tidsrom, skal oppdraget minimum honoreres med et tillegg på 50 % av den aktuelle honorarsatsen.

Podkast

Fysiske arrangement som blir publisert som podkast i ettertid, skal også minimum honoreres med dette tillegget på 50 %. Originalpodkaster og andre lydproduksjoner som er laget spesielt for å bli sendt på nett, skal derimot bare minimum honoreres med minstesatsen for oppdragstypen. En litterær samtale på podkast honoreres med andre ord på samme nivå som en litterær samtale på en scene.

Ukjent landskap

Vi innrømmer gjerne at det ikke har vært lett å komme frem til de digitale minstesatsene. Ikke minst er det mye usikkerhet knyttet til i hvor stor grad opptak som ligger ute til evig tid vil «bruke opp» forfatterne. Vi er derfor kontinuerlig interessert i innspill fra både medlemmer og oppdragsgivere som har erfaringer å dele!

PS. Synes du minstesatsene er for høye?

5 000 kroner i honorar for å delta i en litterær samtale, kan virke dyrt for festivaler og bibliotek med magre budsjett, men for forfatteren er det ikke mer enn det må være: I tillegg til å betale skatt, må selvstendig næringsdrivende kunstnere selv dekke forsikringer, sykepenger og pensjonsutgifter. Både for å forberede og gjennomføre oppdraget må de fleste ta fri fra enten skrivearbeid eller annet inntektsgivende arbeid.

Når oppdragsgiver og forfatter diskuterer oppdragets innhold og størrelsen på honoraret, får man avklart forventningene til hverandre, slik at oppdragsgiver får en godt forberedt forfatter til riktig pris. Helt siden oppstarten i 1968 har oppdragsgiveres oppslutning om Norsk Forfattersentrums minstesatser bidratt til en anstendig honorering av landets mange forfattere.

Her finner du alt om honorarsatser

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene