9735 Kárášjohka / Karasjok

Garra oaivilat? Dát lea fálaldat dutnje guhte háliida jienat gávdnat! / Sterke meninger? Dette er et tilbud for deg som vil finne din stemme!

9735 Kárášjohka / Karasjok

Garra oaivilat? Dát lea fálaldat dutnje guhte háliida jienatgávdnat! Leat go gaskal 13-19 jagi? Beroštat go gullevašvuođas, identitehtas, luonddus dahje kultuvrras? Daja maid siđat nugo siđat - du iežat gillii.

Norgga Girječálliidguovddáš fállá nuvttá čállinbáji nuoraide girječálliin Saia Marilena Stueng. Sáhtát čállit dárogillii dahje sámegillii. Sáhtát čállitapealla, novealla, divtta, lávlla - dahje luohtedajahusaid. Saia veahkeha dugávdnat du jiena.

Oasseváldiideguossohuvvo mális. Dieđit jus leat allergiijat.

Áigi: Mánnodaga golggotmánnu 7. beaivvi jamánnodaga golggotmánnu 14. beaivvi, dii. 17.00–20.00
Báiki: Kárášjohka, Sámedikki girjerájus

Ovttasbargu Noereh ain ja Sámedikki girjerádjosiin.

Dátčállinkursa lea oassin Norgga Girječálliidguovddáža prošeavttas#PoastanummirNorga.

#Poastanummir Norga lea hutkkálaš páhkka mánáide ja nuoraidejuohke čujuhusas Norggas. Ulbmil lea movttiidahttit mánáid ja nuoraid lohkat,čállit ja jietnadit. Prošeakta galgá láhčet dili nuorra olbmuide iešguđet duogážiin oažžut sátnesaji ja nuvt leahkit mielde huksemis máŋggabealat servodatságastallama.

Norgga Kulturráđđi lea dorjon prošeavtta.

Sterke meninger? Dette er ettilbud for deg som vil finne din stemme! Er du mellom 13-19 år? Er du interessert i tilhørighet, identitet, natur eller kultur? Uttrykk det du vil, hvordan du vil det – på ditt eget språk.

Norsk Forfattersentrum tilbyr gratis skrivekurs for ungdom med forfatter Saia Marilena Stueng. Du kan skrive på norsk eller samisk. Du kan skrive en appell, novelle, dikt eller sang - eller joiktekst. Saia hjelper deg med å finne din stemme.

Det vil bli servert middag for deltakerne. Meld inn eventuelle allergier.

Tid: Mandag 7. oktober og mandag 14. oktober, kl. 17.00-20.00
Sted:
Karasjok, Sametingets bibliotek

I samarbeid med Noereh og Sametingets bibliotek.

Dette skrivekurset er en del av Norsk Forfattersentrums prosjekt #Postkode Norge.

#Postkode Norge er en kreativ pakke til barn og ungdommer med adresser i hele landet. Formålet er å inspirere til å lese, å skrive og å ytre seg. Prosjektet skal bidra til at unge med ulike bakgrunner evner å komme til orde og sikre et bredt meningsmangfold.

Prosjekteter støttet av Norsk kulturråd.

Påmelding

Skjemaet er sendt!
Du skal ha mottatt en kopi på e-post. Dersom du ikke mottar kopien, kontakt #PostkodeNorge-ansvarlig Ida Endestad.
Oops! Something went wrong while submitting the form.