Rafarta

Me er i år 870 etter Kr. - nokre få år før Harald Hårfagre legg ut på erobringstoktet sitt. Den irske ungjenta, Rafarta, vert røva av vikingar og teken med på ferda mot den norske vestkysten. Etter å ha styrt gjennom eit ofseleg uvêr ute i Nordsjøen, legg eit skipsmannskap seg til ro på sørsida av Stord. Om natta maktar Rafarta å rømma frå skipet. Det vert opptakten til ei farleg og spanande flukt for å komma seg unna mannskapet, som tek opp jakta.