Ny amerikansk poesi 2

Politisk poesi frå dagens USA .

Ny amerikansk poesi 2 er ei rik og variert samling poesi frå unge poetar som er ulike i uttrykket, men har det til felles at poesien er forma av aktivisme og systemkritikk. Enten det handlar om krig, vald, klima, kolonialisme, familierelasjonar, klasse, minoritetserfaringar eller seksuell identitet, skriv dei med eit alvor og ein språkleg presisjon som gir oss det håpet vi treng når ting ser mørkt ut.

I 2018 kom det første bandet av Ny amerikansk poesi - med dikt frå mellom andre Ocean Vuong, Danez Smith og Sarah Wintz. No kjem det neste, med åtte nye samtidspoetar frå USA, gjendikta av unge norske poetar som dei deler eit litterært eller tematisk slektskap med.