Moster iz da thing! - då Olav den heilage sette ting på Moster i 1024

Sivert skald kjem på besøk og fortel om korleis Olav Haraldson slåss for å bli konge iNoreg - og det som skjedde når han kom til Moster i 1024. Dette er ei tusen år gammal forteljing som forandra historien i landet vårt. Valdsmannen Olav Digrevart til slutt Olav den heilage. Han måtte til slutt kasta frå seg sverdet, og be ei siste bøn til Kvitekrist. 

Tradisjonen seier at det var Olav den heilage som gjorde landet vårt kristent, og kongaretter han sa at dei rekna han som Noregs evige konge, konge av lov og rett, ei lov som vart kalla kristenretten. Den forandra ikkje alt med ein gong, men han var som eit frø som vart sådd, og som med tida utvikla seg til det demokratiske lovverket vi har i dag.