Jernvilje

- Når me kjem heim, må du læra meg å laga jern.

- Meiner du i morgon?

- Ja, me treng våpen. Elles vil me ikkje kunna forsvara oss.

- Men det tek lang tid å laga jern. Det kan ta mange månader.

- Eg veit, og difor må me begynna med det same me kjem heim. 

Jernvilje er forteljinga om den 15 år gamle Vilje Vargbane som levde på Sørvestlandet for 1500 år sidan. Det er ulvetider i landet, men Vilje har ein fordel. Han er ulvejeger, hovding i heiene og herse over alt som lever der.