Bli litt til

Det varte eit minutt? Ein time? Alt som deretter hende mellom oss, er uklart, som gjennom ei varmebølge som slår opp frå asfalten, og det som utspelar seg på den andre sida, dirrar.

Siv lever eit regelmessig liv. Ho foreles i kunsthistorie og lar ingen kome tett innpå seg. Men ein dag fell ho for Jack, og tilværet blir snudd på hovudet. Jack er kvinne, livnærer seg som boksetrenar og er annleis alle andre. Men det gjer vondt å elske Jack, for kven er ho eigentleg? Ganske raskt veks ulikskapen mellom dei to, og bakgrunnen til Jack spelar seg ut på uventa måtar.

Bli litt til handlar om alle dei versjonane vi har inni oss, og kven av dei som faldar seg ut i møte med den andre.