Trude Marstein er årets festspeldiktar 2024

Norsk Forfattersentrum Vestlandet er stolte over å presentere Trude Marstein som festspeldiktar under Dei litterære festspela i Bergen 23. og 24. mai!

Foto: Julie Pike
I bok etter bok utforskar Marstein vilkåra for omsorg og kjærleik med kompromisslaus presisjon og detaljinnsikt. Vanlege menneske blir skildra med stilistisk briljans. Forfattarskapen hennar er ei stor bragd.

Den nyaste romanen til Marstein, Egne barn (Gyldendal, 2022) har fått strålande tilbakemeldingar og mange lesarar. Marstein har eit uvanleg skarpt blikk for detaljar, for dei småe rørslene som avslører oss. Nyansane i dei mellommenneskelege relasjonane er skildra med sårheit, ømheit og varm empati. I tillegg til eigen forfattarskap er Trude Marstein ein viktig omsetjar av nordisk litteratur til norsk. Romanane til den danske forfattaren Helle Helle er mykje lese i Norge, i Marstein sine omsetjingar.

Valet av festspeldiktar er gjort av arbeidsutvalet ved Norsk Forfattersentrum Vestlandet. Arbeidsutvalet meiner at Trude Marstein er ein av dei viktigaste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For kvar bok stadfestar og styrkar ho posisjonen sin.

Frå grunngjevinga, formulert av Marit Eikemo:

Trude Marstein får mykje ut av lite, som ho sjølv seier det. Det er ingen dramatiske hendingar eller eksentriske karakterar i bøkene hennar. Det er i skildringa av vanlege menneske og kvardagens detaljar, kjensler og små maktspel, at Marstein viser sin stilistiske briljans. Karakterane ser og ser og ser kvarandre, men dei ser ofte feil, misforstår og feiltolkar. Visst kan middelklassen vere utmattande i alt sitt sjølvmedvit og sine sjølvopptatte grubleri. Dei kan takke seg sjølv, tenker ein gjerne når ein les, men kan dei eigentleg det?

Heile grunngjevinga og namn på tidlegare festspeldiktarar finn du her

Medlemmer som er nemnde i denne saka