Har delt ut nesten 600 000 kroner: Disse får penger fra medlemsfondet

Styret i Norsk Forfattersentrums medlemsfond har hatt møte og deler nå ut over 300 000 kroner i arrangementsstøtte. Totalt har fondet delt ut 576 450 kroner til arrangører av litterære arrangement i 2022.

Festivalsjef Peter F. Strassegger (t.v.) sammen med Siri Kvammen og Lars Ove Seljestad under den første utgaven av Jorddøgn som har fått støtte av Forfattersentrums medlemsfond for andre gang.

Prosjektene som har fått støtte finner du her!

På listen finner vi blant mange Halden litteraturforening, diktardagane i Lom, Skjåk og Vågå, og bLEST litteraturfestival.

Neste søknadsfrist i september

Norsk Forfattersentrums medlemsfond har som formål å støtte «tiltak som kommer medlemmene av Norsk Forfattersentrum til gode». I de fleste tilfellene går pengene til å hjelpe arrangørene med å honorere forfattere anstendig. Fondet har søknadsfrist tre ganger i året (15. februar, 15. mai og 15. september).

Søk støtte til arrangement

Både medlemmer og oppdragsgivere kan søke om støtte. Størrelsen på støtten har de siste årene lagt på mellom 3 000 og 25 000 kroner avhengig av prosjekttype og hvor mange Forfattersentrum-medlemmer som er involvert.

Du kan lese mer om retningslinjene fondsstyret tar utgangspunkt i når de velger ut hvem som får støtte her.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene