Viktig støtte fra de andre skribentorganisasjonene

Sykeforsikring, forfordeling av enkelte kunstnergrupper i den nye DKS-avtalen og Forfattersentrums økonomi stod på dagsorden da daglig leder Ingvild Herzog deltok på budsjetthøring i familie- og kulturkomitéen mandag. Under høringen fikk Forfattersentrum også viktig støtte fra de andre skribentorganisasjonene.

Norsk Forfattersentrum har de siste årene opplevd en eksplosiv økning i oppdragsmengde og honorarutbetalinger. Veksten har funnet sted i samme periode som vi har opplevd en realnedgang i det offentlige tilskuddet. Administrasjonen har derfor vært hardt presset over lang tid, og under høringen 22. oktober understreket daglig leder Ingvild Herzog at det kan bli aktuelt å kutte produksjonsmidlene Forfattersentrum årlig deler ut til forfattere som ønsker å lage litterære produksjoner basert på bøkene sine.

Like honorar for alle kunstnergrupper

Når det gjelder forfatternes økonomi og levekår, stilte Herzog spørsmålstegn ved hvorfor en forfattere må betale fire ganger så mye for en sykeforsikring som andre frilansere. Hun gjorde også komitéen oppmerksom på at det i den nye honoraravtalen for DKS (en avtale Kulturtanken har erklært som bransjestandard), er bakt inn at bare enkelte kunstnergrupper får et påslag på 20 % dersom de reiser alene: «Dersom Aksel Hennie står i en gymsal og formidler Lars Saabye Christensens tekster, får han 900 kroner mer om dagen enn Lars Saabye Christensen får dersom han står i den samme gymsalen og snakker til de samme menneskene den samme dagen.»

Viktig støtte

Herzog og Forfattersentrum fikk støtte fra de andre skribentorganisasjonene. Nestleder i NBU, Mari Moen Holsve, formulerte det slik: «NBU mener det trengs en avtale som gjelder alle fylkeskommuner, direktekommuner og kunstnergrupper, slik at kunstnerne møter samme betingelser, og mottakerne har samme muligheter for å oppleve kunst, uavhengig av hvor i landet det er snakk om. NBUs medlemmer er tjent med Norsk Forfattersentrum som en sterk nasjonal aktør for å kunne manøvrere i dagens store forskjeller i programmering og avtaleverk i DKS hos fylkeskommunene og direktekommunene. Norsk Forfattersentrum er en garantist for at forfatterne får de vilkårene de har krav på. Norsk Forfattersentrum har siden 2013 opplevd en realnedgang som gjør det vanskelig å møte det stigende behovet skrivekunstnerne har for råd og støtte i sin formidling. Vi mener at Norsk Forfattersentrums rolle på nasjonalt plan må styrkes.»

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.