Vårprogram, Trondheim

Her finn du vårprogrammet til Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Litteraturhuset i Trondheim! Last ned program: Forfattersentrum og Litteraturhuset i Trondheim våren 2016

TRONDHEIM SOM LITTERATURHUS

Det blir litteraturhus i Trondheim! Både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt litteraturhuset på sine budsjetter for den neste fireårsperioden, og nå gjenstår det å få på plass lokaler, organisasjon og privat økonomisk støtte.

Selv om vi ønsker et permanent sted å være, vil vi fortsette å ta hele byen i bruk. I løpet av våren kan du oppleve litterære vandringer, møter i Nidarosdomen og på Skistua – for å nevne noe. Og kanskje treffer du oss også på Lerkendal i løpet av våren? Litteraturen skal være et møtested. Den skal utfordre og utfordres, på ulike arenaer mellom ulike disipliner og mennesker. Det håper vi gjenspeiles i vårprogrammet.

Takk til Fritt Ord og Norsk kulturråd for viktig støtte til litteraturhusets program. Og takk til alle dere som har støttet arbeidet med et litteraturhus i Trondheim så langt, vi håper å se deg på noen av arrangementene våre!

trond-2015
Trond Åm
Prosjektleder, Litteraturhuset i Trondheim

LEVANDE LITTERATUR

Norsk Forfattersentrum set stor pris på å samarbeide med Litteraturhuset i Trondheim om arrangement og spennande framtidsplanar! Denne våren har vi ei felles satsing på serien Poesiti der vi får besøk av nokre av Noreg og USA sine mest spennande poetar. Vi gler oss!

Mange drøymer om å bli forfattar. Å delta på skrivekurs kan vera eit fyrste forsiktig steg på vegen. Ein lærer å gjeva tilbakemelding og blir kjent med andre som skriv. Skrivekursa våre blir leia av profesjonelle forfattarar, dei deler sjenerøst av eigne erfaringar, tips og metodar.

Å møte publikum ansikt til ansikt blir ein stadig viktigare del av forfattaryrket. Det gler oss at lesarane i Midt-Norge får fleire og fleire moglegheiter til å bli kjent med medlemmane våre.

Guri Sørumgård Botheim, Foto: Nina Ruud
Foto: Nina Ruud

Guri Sørumgård Botheim
Avdelingsleiar, Norsk Forfattersentrum Midt-Norge

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene