Tøff start på 2021 for forfatterne

2021 startet med 50 % nedgang i oppdrag formidlet av Norsk Forfattersentrum

Sammenlignet med januar i fjor, har både oppdrag og utbetalinger gått ned med cirka 50% i januar 2021. I sum betyr det at Forfattersentrums medlemmer har tapt en drøy million kroner til sammen, bare i januar. 300 000 av dette skyldes nedgang i DKS-oppdrag. Nedgangen i DKS er på 40 % sammenlignet med januar 2020.

Krisen blir bare verre, mens kompensasjonsordningene har blitt dårligere

Da pandemien startet, ble  arrangement avlyst i stor stil, samtidig som det var enighet om at forfatterne skulle få beholde honorarene sine ved corona-avlyste oppdrag. Nå er situasjonen forverret, med  arrangementstørke som rammer forfatterøkonomien hardt. Så lenge avstandsreglene setter strenge begrensninger på publikumsantall ved arrangement  og vi oppfordres til å holde oss mest mulig hjemme, er det sannsynlig at krisen vil vedvare. Samtidig er NAVs midlertidige ordning for selvstendig næringsdrivende redusert fra 80 % til 60 % siden november 2020.

Norsk Forfattersentrum har levert innspill til gjenåpning av kultur-Norge, der vi etterlyser både ordninger som gjør det mulig for arrangører å planlegge arrangement uten å frykte store tap ved avlysning, og kraftfulle  tiltak som kan berge forfatterøkonomien all den tid oppdrag i stor grad blir lagt på is: Utvidet midlertidig støtteordning fra NAV, flere hjemler til ekstrastipend og kunstnerstipend og styrking av innkjøpsordningen.

Les innspillet til gjenåpninga av kultur-Norge som ble sendt til KUD/Kulturrådet her.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.