Stillingsutlysning

Vi søker vikar for vår konsulent i 50 % stilling ved Nord-Norgekontoret

Norsk Forfattersentrum lyser ut et vikariat som konsulent ved vårt kontor i Tromsø, Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, fra primo februar 2015 og ut oktober 2015.

Sentrale oppgaver vil være knyttet til Den kulturelle skolesekken, å betjene viktige oppdragsgivere som skoleverk, bibliotek og fylkesbibliotek, og ikke minst medlemspleie. I tillegg vil oppgavene omfatte planlegging og gjennomføring av litterære arrangement over hele landsdelen. Vi ønsker noen som er god til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig, i presentasjoner av forfattere, pressemeldinger, søknader og oppdatering av sosiale medier.

Vi trenger en ryddig, omgjengelig og fleksibel kollega til denne stillingen. Kreativitet og evne til å jobbe selvstendig er også egenskaper vi verdsetter. For øvrig vektlegges kompetanse innen litteratur- og/eller kulturformidling og kjennskap til den nordlige landsdelen. Noe reising vil måtte påregnes. Til gjengjeld tilbyr vi en utfordrende og spennende arbeidshverdag.

Lønn fastsettes etter avtale. Tiltredelse primo februar 2015.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos daglig leder (Oslo) Ingvild Christine Herzog 980 80 800
eller avdelingsleder (Nord-Norge) Ida Endestad tlf. 916 31 483.

Søknadsfristen er gått ut

Intervjuer vil gjennomføres i Tromsø begynnelsen av januar 2015.
Eventuelle attester og vitnemål fremlegges på intervju.

Klikk her for STILLINGSUTLYSNING som pdf

Norsk Forfattersentrum skaper kontakt mellom forfattere og publikum og sikrer at forfatteren får riktig honorar. Vi er en medlemsorganisasjon for forfattere, med 1300 medlemmer i hele landet. Våre største arrangement er Forfattersleppet, De Litterære Festspill, Æ Å Trondheim litteraturfestival, Forfattarforelesinga, Ordtak, Litteraten og regionale bokdager. Vi formidler forfattere til opplesninger, bokbad, foredrag, skoleturneer i og utenfor DKS, skrivekurs og mye mer. Viktige oppdragsgivere er offentlige institusjoner, bokbransjen, organisasjoner og næringslivet. Vi har kontor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968.

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.