Søk stipend for å skrive lettlest!

Leser søker bok lyser ut nye stipend med søknadsfrist 1. november.

I årets søknadsrunde vil manus rettet mot voksne lesere bli prioritert, men har du et godt prosjekt rettet mot barn og ungdom, er det også mulig å få støtte. Leser søker bok støtter både skjønnlitteratur, faglitteratur og tegneserier. Både forfatter, illustratør eller serieskapere oppfordres derfor til å søke.

Les mer om søknadskriteriene og send inn søknad på Leser søker bok sine nettsider:
https://lesersokerbok.no/stotteordninger/

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.