Sammen om en trygg bransje 

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen hadde 12.11.2020 et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen. Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen og revidere og synliggjøre retningslinjene ved seksuell trakassering.

Vi oppfordrer alle som har behov om å konsultere organisasjonenes nettsider eller å ta kontakt direkte med én av organisasjonene.
De som trenger direkte rådgivning, kan også ringe Balansekunsts rådgivningstelefon eller henvende seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Trakasseringssaker kan klages inn til Diskrimingeringsnemnda, et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på trakassering og diskriminering.

Etter at vi har resultatene fra kartleggingen, vil vi sammen komme tilbake med flere forslag til tiltak på kort og lang sikt. Vi vil samtidig understreke at vi vet det allerede forekommer mye godt arbeid i bransjen, og vil bygge videre på dette og andre bransjers erfaringer.

Vi inviterer flere aktører inn i samarbeidet om en trygg bransje

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene