Opprop setter fokus på midlertidige ansettelser i DKS

Et opprop startet av musiker Hans Martin Austestad tar til å orde «for å avslutte løsarbeiderordningen i Den Kulturelle Skolesekken (DKS)». Hovedkravet er å gi utøvere i DKS rett til midlertidige ansettelser og med det sosiale rettigheter som sykepenger.

Norsk Forfattersentrum støtter selvsagt ønsket om økonomisk forutsigbarhet for kunstnerne i Den Kulturelle Skolesekken helhjertet. Under overskriften «Hvorfor er det så viktig med midlertidig ansettelse i DKS?» beskriver oppropet svært presist hverdagen og den økonomiske usikkerheten til kunstnerne:

I DKS-arbeid drar utøvere på reise for å spille for barn og unge i alle kroker av landet - turneenes varighet varierer fra distrikt til distrikt. En turne kan vare i 1 til 6 uker. Dette blir for lite til å leve av. Derfor kombineres DKS med annet arbeid, og mange utøvere turnerer derfor i flere fylker i løpet av et år, for å få kabalen til å gå opp. Mange av de beste produksjonene er også «på veien» i flere år før de avsluttes. Slik utnyttes også produksjonene på en god måte, ved at barn i mange fylker får oppleve dem.

I dag er det likevel slik at hver gang en utøver krysser en fylkesgrense til ny «oppdragsgiver» mister hun all opptjent rett til velferdsordninger. Deriblant retten på sykelønn etter 4 ukers tjeneste, slik sykelønnen fungerer etter folketrygdloven. Arbeidsoppgavene utøverne gjør på turneene sine er likevel de samme, fra turne til turne, fra år til år. Noen har turnert i systemet så langt tilbake som til 70/80-tallet. Ordningen har i dag ingen «hukommelse», og behandler arbeidere som nyansatte hver gang de signerer en ny kontrakt som oppdragstaker. Dette er usosialt, og bryter med hele den sosiale tankegangen som DKS er bygd på; Man sender rundt en haug løsarbeidere for å lage en felles norsk kulturell plattform. Slik vil vi utøvere ikke ha det - vi trenger at styresmaktene tror på arbeidet vi gjør. Denne uheldige praksisen kan endres ved at utøverne blir ansatt i «DKS-systemet» og at rettighetene følger utøverne på tvers av fylkesgrensene.

Ber regjeringen vurdere Kulturtankens berettigelse

Oppropet er svært kritisk til arbeidet Kulturtanken har gjort for å sikre en trygg hverdag for kunstnerne i DKS, og ber om at regjeringen «vurderer Kulturtankens berettigelse». Daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, forklarer at dette er en av årsakene til at Forfattersentrum ikke kommer til å signere oppropet, til tross for at vi støtter kampen for bedring av forfatternes sosiale rettigheter i DKS:

– Norsk Forfattersentrum samarbeider godt med Kulturtanken. For turnérende forfattere har det vært et løft å få på plass én stor organisasjon for Den Kulturelle Skolesekken. Det gjorde det for eksempel lettere å få gjennom betaling for avlyste oppdrag da en rekke turnéer ble avlyst våren 2020.

Les hele oppropet her.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene