Om korona og oppdrag

Korona-epidemien har ført til avlysninger av arrangementer, og mange forfattere står i fare for å miste store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Norsk Forfattersentrum utbetalte i mai 1,7 millioner kroner i honorar til forfattere. Det er en nedgang på over 2,5 millioner kroner, eller 60 %, fra 2019. Antallet oppdrag er halvert, fra 1183 i mai 2019, til 619 i mai 2020. Situasjonen er kritisk for mange forfattere.

CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.

Inkludert i de 1,7 millionene som ble utbetalt i mai, er honorar for avlyste oppdrag i Den Kulturelle Skolesekken. Hadde fylkene latt være å betale for avlyste oppdrag i vår, ville krisen for enkelte forfattere med andre ord vært enda større. Dette gjør oss urolige for framtida: Vi har ingen garanti for at oppdragsgiverne vil være like generøse dersom det skulle komme nye avlysinger til høsten, og vi ser allerede at mange oppdragsgivere naturlig nok er usikre på korona-situasjonen resten av året.

De fleste forfattere som har fått avlyst oppdrag på grunn av korona-situasjonen, har nå fått svar på om oppdraget blir utsatt eller helt avlyst, og om de får honorar for avlyste oppdrag. Er du usikker, ikke nøl med å ta kontakt med oppdragsgiver eller Forfattersentrum. Du kan sende oss en melding nederst på denne siden.

Meld inn oppdragene!

Når det gjelder fremtidige oppdrag: Sørg for at alle oppdrag er registrert hos oss. Inngår dere en avtale nå – gjelder ikke force majeure om oppdraget skulle bli avlyst. Nå er det jo ingen overraskelse at korona er kommet. I disse tilfellene vil vanlige avlysningsregler gjelde, men avklar dette skriftlig på forhånd.

Skal du inngå en ny avtale for et fremtidig oppdrag nå, finner du vår anbefaling her.

Omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger

Har du spørsmål om omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger, kan du lese nettsaken vår "Siste nytt fra NAV!" her.

Force majeure

Force majeure «beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge» (Lovdata). Om force majeure inntreffer, opphører eventuelle kontrakter mellom oppdragsgiver og forfatter, og dermed også oppdragsgivers ansvar for å gjennomføre oppdraget og honorere forfatteren.

12. mars kl 14 holdt myndighetene pressekonferanse der det kom frem at alle kulturarrangementer måtte avlyses på grunn av smittefaren. Avlysninger etter dette tidspunktet vil med andre ord være force majeure. Når det gjelder situasjonen for oppdrag som ble avlyst før dette, er det i utgangspunktet ikke snakk om force majeure. Unntaket er visst nasjonale eller lokale myndigheter hadde innført en begrensning. At det er pålegg fra myndighetene som fører til avlysningen, er et absolutt vilkår. Skolen eller biblioteket som sådan er ikke lokale myndigheter. Faller avlysningen ikke inn under force majeure, gjelder avtaler og kontrakter som er inngått mellom partene.

Les mer om force majeurelovdata.no.

Høsten 2020

Antallet registrerte oppdrag til høsten, viser at også det neste halvåret vil blir vanskelig for mange forfattere. Forfattersentrum jobber kontinuerlig med å få på plass flere tiltak som kan hjelpe alle som får avlyst oppdrag, eller ikke får oppdrag de ellers ville fått. Kulturdepartementet har etter innspill fra Forfattersentrum og de andre kunstnerorganisasjonene blant annet lovet ekstraordinære "koronastipender" som vil bli delt ut til høsten.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene