Nye bøker fra Nord-Norge

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge gir deg oversikten over det nordnorske bokåret 2019.

Bøkene her er skrevet av forfattere som bor og arbeider i Nord-Norge. Målet med oversikten er å synliggjøre bredden av samtidslitteratur og sakprosa som skapes av profesjonelle forfattere i Nord-Norge.

Høstbøkene:

https://issuu.com/forfattersentrum/docs/litter_r_h_st_2019

Vårbøkene:

https://issuu.com/forfattersentrum/docs/litter_r_v_r_2019

Folderne kan også lastes ned som PDF for utskrift: Litterær vår 2019 og Litterær høst 2019.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene