NTNUs litteraturpris til Torgeir Ekerholt Sæveraas

Lørdag 12. november mottok Torgeir Ekerholt Sæveraas NTNUs litteraturpris 2022 for boka Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone, som kom ut i 2021. Boka er elegant skrevet, spennende og nyansert med et veldig driv, mener juryen.

Foto: Mari Vold

Vinneren skal være «et norskspråklig skjønnlitterært verk av høy litterær kvalitet» utgitt de to foregående årene og skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Litteraturprisen går vekselsvis til skjønn- og faglitteratur. I år gikk prisen til et faglitterært verk. Prisen ble utdelt under Basta, Sakprosafestivalen i Trondheim som arrangeres av Litteraturhuset i Trondheim og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Juryen besto av representanter fra NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

Juryens begrunnelse

Glad prisvinner. Foto: Litteraturhuset i Trondheim

Man skulle kanskje tro at det ikke var så mye nytt å si om andre verdenskrig, men i Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone, gir Torgeir Ekerholt Sæveraas oss det første sammenhengende verket om de tyske soldatenes tilværelse i Norge. Ved hjelp av tidligere ubrukt kildemateriale, som inkluderer brev, dagbøker og rapporter fra det tyske Wehrmacht gir Sæveraas et levende bilde av okkupasjonsmaktens hverdag, og viser hvordan den tyske hærens enkeltpersoner i større grad enn tidligere antatt var bærere av den samme ideologiske innstillingen som det tredje riket som helhet.

På elegant vis skriver Sæveraas fram den ideologiske indoktrineringen som fulgte den militære opplæringen, og hvor nødvendig soldatenes overbevisning var for den militære framgangen nazi-regimet opplevde i begynnelsen av andre verdenskrig. Det er skjellsettende å følge unge soldater med en blind tiltro til det tredje riket og ønske om å få bidra i aktiv kamp.

Det var flere hundre tusen tyske soldater i Norge i løpet av andre verdenskrig, og Sæveraas viser fram hvor tydelig flertallets standpunkt var, samtidig som han gir rom for nyansene ved å presentere det antinazistiske diktersinnet som helst vil skrive poesi om den vakre, norske naturen. Slik utvides vår forståelse av enkeltmenneskene som utgjorde okkupasjonsmakten.

Ved å følge krigens utvikling gjennom enkeltindividers øyne koblet opp mot de store historiske linjene, evner Sæveraas å skape en spennende og nyansert bok med et veldig driv. Her skildres storpolitikk og medmenneskelighet side om side, og vi får se hvordan den tyske okkupasjonen av Norge fikk følger av både fiendskapelig og kjærlig karakter. Kildetilfanget til verket er enormt, men Sæveraas håndterer det hele på nennsomt vis, slik at leseren ledes gjennom krigstaktikk og strenge kommandolinjer uten å miste tråden.

Det å skrive et verk som så stringent løfter fram nye, historiske fakta, samtidig som det gir en troverdig framstilling av mennesker og situasjoner er en kraftprestasjon. Sæveraas’ verk er lettlest og informativt på et nivå få kan gjøre ham etter.

Tidligere vinnere

2021: Erlend Skjetne, Skare

2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin, Bygården – historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk /  Erik Stenvik, Bondevett. En personlig historie om livet på landet – og avfolkinga av norske bygder

2019: Arild Vange, Livet i luftene

2018: Maria Berg Reinersten, Reisen til Bretton Woods

2017: Sara Sølberg, Seismiske smell

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene