NTNUs litteraturpris 2022!

Her kan du nominere kandidater til NTNUs litteraturpris 2022.

NTNUs litteraturpris deles ut årlig, og går vekselvis til et skjønnlitterært og faglitterært verk. I 2022 står sakprosa for tur. Dersom du veit om en forfatter som du mener fortjener å vurderes av juryen – skriv inn navn og tittel i feltet under. Det er også mulig å skrive en kort begrunnelse.

Merk at for å være kvalifisert til vurdering, må forfatteren eller verket ha en tilknytning til Trøndelag. Boka må være en norskspråklig sakprosabok utgitt i 2020 eller 2021. Verket må være fortellende sakprosa rettet til et allment publikum.

Prisen er på 20 000 NOK, og deles ut under Sakprosafestivalen i Trondheim 12. november.

«Formålet med NTNUs litteraturpris er å anerkjenne et norskspråklig, skjønnlitterært eller faglitterært verk skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Den er også ment å skulle stimulere interessen for litteratur, så vel skjønnlitterær som faglitterær, og synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til vår region. Verket må være utgitt i løpet av de to foregående år.»

Fristen for å sende inn forslag er søndag 5. juni

Juryen består av representanter fra NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum.

[Dette er en arkivsak der innsendingsskjemaet er tatt bort.]

Erlend Skjetne vant NTNUs litteraturpris i 2021 for "Skare". Les begrunnelsen her. Foto: Andrine Aasen Monsås / Litteraturhuset i Trondheim

Erik Stenvik, Mirjam  Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin vant NTNUS litteraturpris for 2020, med henholdsvis "Bondevett" og "Bygården". Les begrunnelsen her. Avbilda: Prorektor for forskning Bjarne Foss (t.v), Erik Stenvik, Mirjam Sorge Folkvord, Brian Cliff Olguin og juryleder Ellen Andenæs. Foto: Litteraturhuset i Trondheim

Arild Vange vant NTNUs litteraturpris i 2019 for "Livet i luftene". Les begrunnelsen her. Foto: Anne Line Bakken.

Maria Berg Reinertsen vant NTNUs litteraturpris i 2018 for "Reisen til Bretton Woods". Les begrunnelsen her. Foto: Fredrik Arff.

Sara Sølberg vant NTNUs litteraturpris 2017 med «Seismiske smell». Les begrunnelsen her. Foto: Pernille B. Walvik

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene