Norsk Forfattersentrum Nord-Norge søker formidlingskonsulent i 60 % stilling

Vi søker etter en engasjert medarbeider til en variert og spennende stilling ved vårt kontor i Tromsø. I stillingen skal du gjennomføre bransjebyggende tiltak i landsdelen, yte service til medlemmer og oppdragsgivere, samt planlegge og gjennomføre litterære arrangement: skrivekurs, litterære samtaler og større prosjekter.

OBS! Søknadsfristen har gått ut.

Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for forfattere, med over 1700 medlemmer. Vi skaper kontakt mellom forfattere og publikum og sikrer at forfatteren får et anstendig honorar. Nord-Norgekontoret har spesielt ansvar for medlemmer og oppdragsgivere i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har 97 medlemmer bosatt i Nord-Norge. Kontoret er arrangør av Litteraten i Tromsø og er medarrangør av blant annet Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival.

Vi søker etter en engasjert medarbeider til en variert og spennende stilling ved vårt kontor i Tromsø. I stillingen skal du gjennomføre bransjebyggende tiltak i landsdelen, yte service til medlemmer og oppdragsgivere, samt planlegge og gjennomføre litterære arrangement: skrivekurs, litterære samtaler og større prosjekter.

Vårt overordnede mål er å skaffe oppdrag til medlemmene. I samarbeid med avdelingslederen bygger du et nettverk av oppdragsgivere og finansieringskilder. Formidlingskonsulenten skal holde nær kontakt med viktige oppdragsgivere som Den kulturelle skolesekken, fylkeskommunene, skoleverk, bibliotek og andre arrangører. Det er derfor svært nyttig om du allerede har et solid nettverk og kjenner det offentlige i Nord-Norge.

Vi søker en person som gløder for de samisk-, kvensk- og norskspråklige samtidsforfatterne. Du bør ha interesse for et stort spekter av litterære sjangrer og inngående kunnskaper om barne- og ungdomslitteratur. Du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne og det er en fordel at du har erfaring med å skrive søknader. Du må like kontorarbeid, holde tidsfrister og arbeide strukturert. Vi ønsker oss en kollega som er idé- og initiativrik, har evnen til å jobbe selvstendig og som bidrar konstruktivt og kreativt i en travel arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

Bransjebyggende tiltak

• Jobbe tett med Den kulturelle skolesekken.
• Samarbeide med fylkeskommunene om å oppfylle Den nordnorske litteraturstrategien.
• Planlegge og gjennomføre bransjetreff.
• Koordinere informasjon til forfattere og oppdragsgivere i Nordland, Troms og Finnmark.

Litterære arrangement

• Utforme og sende søknader om støtte.
• Programmere, planlegge og gjennomføre arrangement.
• Presentere bokaktuelle forfattere gjennom arrangement og informasjonspakkene Litterær høst og Litterær vår.
• Delta i programgruppa til BANG! – Barne- og ungdomsprogrammet til Ordkalotten.
• Arrangere skrivekurs for ungdom i landsdelen.

Kontoradministrasjon

• Yte service, svare på e-poster og telefoner.
• Skaffe oppdrag til medlemmer.
• Forefallende arbeid.
• Planlegge og koordinere kursing av våre medlemmer

Arbeidssted: Tromsø, Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, Kirkegata 2.
Stillinga har noe kveldsarbeid og reising. Lønn etter avtale.

Mer informasjon får du fra avdelingsleder Johannes Utstøl Johannessen: 21 09 57 92 / 94 97 73 87 eller daglig leder Ingvild Christine Herzog: 980 80 800.
Skriftlig søknad og CV skal sendes senest torsdag 10. februar.
Til: johannes@forfattersentrum.no
Attester og vitnemål legges fram på intervju.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene