Nå skjer det ting!

Skolesekken skal styrkes, elevene skal sikres enda bedre kunstformidling med skolen sterkt på banen, kunstnerne skal sikres likt og rettferdig honorar med en forhandlingspartner. Norsk Forfattersentrum gleder seg til å være aktivt med i utviklingen av den nye enheten, som en av flere nasjonale aktører.

Foto: Siv Nærø

Fra pressemeldingen til Regjeringen
"Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk, får dagens Rikskonsertene nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.

- Møtet med kunst preger oss som mennesker, Den kulturelle skolesekken skal gi alle elever et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

I tillegg til at flere rapporter har både påvist store variasjoner i kvalitet og tilbud i de ulike regionene, skaper mange ulike finansierings- og rapporteringssystemer for DKS-aktørene unødig byråkrati med dagens organisering. DKS har heller ikke klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt.

- Å bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk er en viktig del av grunnutdanningen til elevene våre. Kunst er viktig for å forstå oss selv og samfunnet vi lever i, og bidrar til dannelse, forståelse, læring, mestring. Omleggingen skal bidra til at kunst og kultur blir bedre integrert i elevenes arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen."

Se mer på regjeringen.no

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.