Mulighet for oppdrag i Osloskolen

Kjære medlem i Oslo og omegn!

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen? Vi har flere interessante samarbeidsprosjekter med Den kulturelle skolesekken i Oslo, og vi trenger forfattere både inneværende skoleår og til neste år.  Vi har behov for:

1.    Forfattere til dobbelttimeturné i niendeklasse i oktober-november 2017.

2.    Forfattere til lese-og skrivestimulerende kurs på mellomtrinnet våren 2017 og/eller våren 2018 (6.-7. trinn, kurs over 6 uker, en dobbelttime hver uke).

3.    Forfattere til halvdags sakprosaskrivekurs i VGS (lengde: fire skoletimer) våren 2017 og/eller våren 2018.

Det er IKKE midler til overnatting, reise og diett annet enn betaling for frakt til skolene innad i Oslo.

Vil du søke må du sende mail til nett@forfattersentrum.no. Søknaden MÅ inneholde:

  1. Navn, alder og kort CV (hvilke bøker du har skrevet og eventuell turneerfaring. Husk å vise til hvor du har vært på turné).
  2. En konkret beskrivelse av hvert opplegg du søker med (maks en A4side).
  3. Alle prosjektbeskrivelser SKAL ha en tittel og et tema.
  4. Merk tydelig hvilke(t) år du søker for.

søknadsfrist: fredag 14. oktober

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene