Lys levende Adele

Adele Lærum Duus har fått støtte av Litteraturbruket til produksjonen Farfars bombekrater. Produksjonen er derfor en gjenskaping av det muntlige fortellerrommet som farfaren skapte, med hjelp av teatrale og musikalske virkemidler.Billedboken Farfars bombekrater bygger på historier som hennes farfar fortalte da Adele var liten.

Foto: Norsk Forfattersentrum
Foto: Norsk Forfattersentrum

Hvordan fikk du ideen til å lage en produksjon?

Jeg har laget mange produksjoner basert på bøker, og erfaringene jeg hadde med å formidle min første bok Oldefars ulveskinnspels, ga meg lyst til å gjøre det samme med denne nye boken. Det er noe helt spesielt ved å formidle sitt eget stoff.

Hvilke erfaringer har du?

Å lage en produksjon er alltid mer tidkrevende enn man tror på forhånd. Det som fungerer på en måte i bokform, kan fungere helt annerledes når man formidler, og denne prosessen kan være både utfordrende og morsom.

Hvordan brukte du den økonomiske støtten fra Litteraturbruket?

Den gikk til å dekke utgifter til regissør, komponist, øvingslokaler og rekvisitt/scenografi.

Foto: Norsk Forfattersentrum
Foto: Norsk Forfattersentrum

Har du tips til andre som vil utvikle et litterært tilbud?

Ikke gjør ting for komplisert for deg selv. Sett av nok tid til produksjonen, og husk hvem du skal formidle til. Prioriter å ha noen som kan se formidlingen utenfra, noen som du kan spille ball med i prosessen. Det kan være tungt å skape en litterær produksjon helt på egen hånd.

Hva er ditt drømmeprosjekt?

Det må være et prosjekt der temaet vekker nysgjerrighet hos meg og byr på muligheter for variert formidling. Prosessen kommer fortere i gang dersom jeg lett kan gripe tak i konkrete elementer i teksten, eller får en idé til hvordan helheten i formidlingen skal være. I mitt drømmeprosjekt har jeg også økonomisk og tidsmessig mulighet til konsentrere meg fullt og helt om prosjektet i produksjonsperioden, slik at jeg kommer i mål på en god måte.

Foto: Norsk Forfattersentrum
Foto: Norsk Forfattersentrum

Adele Lærum Duus er forfatter, skuespiller og litteraturformidler og har drevet mitt eget teater – og litteraturformidlingsfirma «Lys levende Adele» i 10 år. Hun lager litterære teaterproduksjoner særlig rettet mot barn. Farfars bombekrater er hennes andre billedbok, utgitt på Bergensforlaget Mangschou, med Elisabeth Moseng som illustratør. Adele har fått støtte av Litteraturbruket til en produksjon inspirert av boka Farfars bombekrater. Produksjonen passer for barn i alder 6 til 8 år.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I en serie artikler vil vi trekke fram aktører som på ulike måter samarbeider med Norsk Forfattersentrum om arbeidet med litteraturen i Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Den kulturelle skolesekken ble startet i 2001, og er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
DKS Akershus er ansvarlig for skolesekken i Akershus fylke.
Norsk Forfattersentrum

ble opprettet i 1968 som en medlemsorganisasjon for norske skjønnlitterære forfattere. Har i dag ca. 1300 medlemmer, både skjønnlitterære og sakprosaforfattere.
er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken, og samarbeider med fylker og kommuner om et best mulig litteraturtilbud til barn og unge.
eier Litteraturbruket, et kompetansesenter for litterære produksjoner.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.