Litterært springbrett får 60 000 kroner av Balansekunst

Norsk Forfattersentrums prosjekt Litterært springbrett er en av 12 søkere som får penger fra Balansepotten.

Litterært springbrett ble opprettet av Vestlandskontoret i 2021. Prosjektet retter seg mot underrepresenterte grupper i litteraturfeltet i Bergen, og har unge (15-25 år) med flerkulturell bakgrunn som primær målgruppe.

Ved å arrangere skrivekurs, lesegrupper og besøke kulturarrangementer i fellesskap, er målet å mangfoldiggjøre stemmene i den litterære og kulturelle offentligheten, og samtidig utvide publikumsgrupper.

Lesegrupper med Grethe Fatima Syéd er ett av tiltakene Litterært springbrett har gjennomført. Lesegruppene diskuterte ikke bare litteratur, men gikk også sammen på teaterforestillinger og litteraturarrangementer.

Nødvendig med ekstern støtte

Norsk Forfattersentrum har ikke økonomi til å sette i gang prosjekter uten støtte utenfra. Prosjektleder Eva Lene Gilje Østensen er derfor strålende fornøyd med å ha fått penger fra Balansepotten:

– Prosjektet mottar også støtte fra Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Sparebanken Vest, men midlene fra Balansepotten gjør at vi kan tilby flere skrivekurs og litterære aktiviteter både i sentrum av Bergen og rundt om i bydelene.

Rekordmange søkere

Balansepotten er Balansekunsts tilskuddsordning for likestilling- og mangfoldsprosjekter i kunst- og kultursektoren. Tilskuddene går til kunst- og kulturbransjens egne prosjekter og skal bidra til å bryte ned barrierer og strukturer som holder mennesker utenfor kulturlivet. Balansekunst melder om rekordmange søkere til Balansepotten: «Siden det kom inn 60 søknader på totalt 9 404 200 kroner, har juryen kun hatt mulighet til å dele ut 15% av den totale summen som kunst- og kulturlivet søkte om.»

— Prosjektene som juryen har valgt å støtte er veldig spennende og viktige prosjekter som jeg er sikker på vil skape positive ringvirkninger i kulturlivet. Vi gratulerer alle som har fått tilskudd, og gleder oss til å følge prosjektene videre, sier daglig leder for Balansekunst, Joakim Aadland, i en pressemelding.

Totalt har Balansekunst delt ut 1 455 000 kroner til 12 prosjekter «som på hver sin måte bidrar til et mer mangfoldig og likestilt kunst- og kulturliv».

PS!

Medlemmer som er nemnde i denne saka