Leselyststrategien lansert

Daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, mener det er problematisk at den nye leselyststrategien til regjeringen bare tar for seg tiltak rettet mot barn og ungdom.

Ingvild Christine Herzog lurer på hvor det har blitt av de voksne leserne i regjeringens nye leselyststrategi. Foto: Lillian Hjellum

– Hva med alle voksne som leser i motvind? Hva med alle unge voksne som leser stadig mindre?

Slik lyder daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzogs, første reaksjon etter å ha hørt kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun presentere Sammen om lesing, regjeringens leselyststrategi for perioden 2024 til 2030.

Strategien konsentrerer seg om barn og ungdom i alderen 0 til 19 år, og kommer med en rekke tiltak rettet mot denne målgruppen. Regjeringen vil blant annet styrke skolebibliotekene, opprette en ny tilskuddsordning for å bidra til at barnehagebarn får bedre tilgang til bøker, styrke Kulturrådets innkjøpsordninger for barn og unge, samt etablere en nasjonal satsing kalt Tid for lesing for å styrke kvaliteten på leseopplæringen i skolen og for å bidra til god litteraturformidling i SFO og barnehage.

Penger til litteraturformidlig

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun med den rykende ferske leselyststrategien lansert under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 29. mai 2024.

Spesielt gledelig for oss i Norsk Forfattersentrum, er det at regjeringen lover å «styrke aktører som formidler litteratur til barn og unge slik at litteraturen kan nå ut til enda flere», og at Foreningen !les, Leser søker bok og Norsk Forfattersentrum blir nevnt som konkrete eksempler på slike organisasjoner. Strategien byr også på flere andre konkrete tiltak som skal styrke litteraturformidlingen i Norge. I tillegg til å styrke aktører som formidler litteratur til barn og unge, vil regjeringen blant annet styrke Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturformidling og Den kulturelle skolesekken.

Likevel er altså ikke Ingvild Christine Herzog helt fornøyd:

– Hvor er midlene? Hvor er satsingen på hele befolkningen? Så mye god vilje og gode planer om barn og unge, men hvor er viljen og innsatsen til å bedre leseevne, lesekunnskap og leseglede hos den voksne delen av befolkningen?

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.